presse_985_f35klaretilåløseoppdpresse_985_f35klaretilåløseoppdhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20719/media/PubImages/20191106tk_I0638.jpg

F-35 klare til å løse oppdrag for landet

I dag erklærte Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, Norges nye kampfly F-35 for initielt operative. Det vil si at de nå er klare for å løse oppdrag for Norge.
F-35 har nådd en ny milepæl.

- F-35 er nå klare til å løse oppdrag for landet, sier Sjef Luftforsvaret generalmajor Tonje Skinnarland, mens F-35 systemet er deployert fra Ørland flystasjon til Luftforsvarets base Rygge.

  -  Jeg vil gratulere Luftforsvaret med oppnåelsen av første operative evne med F-35. Dette er en stor dag for hele Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- Dette innebærer at F-35 nå kan bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier han.

- F-35 er en formidabel kapasitet som gjør hele Forsvaret bedre. Å nå initiell operativ evne er en viktig milepæl mot full operativ evne i 2025, sier Skinnarland.

Under deployeringsøvelsen har Luftforsvaret testet kampflyene, personell og våpen under alle typer forhold slik at vi er sikre på at de snart kan løse oppdrag for landet.

– Vi flytter ikke bare kampflyene til Rygge, men har deployert en stor del av kampflysystemet til Rygge, som inkluderer blant andre teknikere og annet viktig personell, og utstyret vi trenger for å trene og øve operasjoner derfra. Erfaringene er veldig gode, sier  detasjementsjef Ståle «Steel» Nymoen.

 
F-35 er et femtegenerasjons kampfly som representerer en formidabel kapasitetsøkning for hele Forsvaret. Anskaffelsen av våpensystemet F-35 er den største og viktigste anskaffelsen til Forsvaret, og er en premissgiver for utviklingen av Norges forsvarsevne. 

Det har lenge vært planlagt at F-35 skal nå første operative evne (initial operational capability) innen utgangen av 2019. 

- Nå er denne milepælen nådd. Det viser at F-35 leveres på tid. Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren, sier forvarsministeren.

I 2022 overtar F-35 NATO-oppdraget quick reaction alert (QRA) fra F-16, der kampflyet skal stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil F-35 være fullt ut operative (FOC).

Luftforsvaret har så langt mottatt 15 fly til Norge og 7 i USA, og har siden det første flyet ankom Ørland og Norge, vært i gang med testing og opptrening for å bli klare til skarpe oppdrag.  

F-35 skal operere ut fra tre baser i Norge: Ørland som hovedbase i Trøndelag, Evenes som fremskutt base i nord, og Luftforsvaret base Rygge som operasjonsbase i sør. Med basenes strategiske geografiske plassering og F-35s rekkevidde, kan flyene operere hvor som helst i vårt operasjonsområde på kort tid.


BILDER, FILM OG B_ROLL FOR MEDIA: 


Her kan du lese mer om initial operational capability (IOC):

 https://forsvaret.no/f-35-ioc

Her kan du laste ned bilder, film og B-roll:

https://filer.forsvaret.no/index.php/s/ZyerrwRdqsJfseHPriv til red.

Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
Kommunikasjonssjef Luftforsvaret
Tlf. 957 41 532
Sgaasland@fms.mil.no

Major Stian Roen
Talsperson Luftforsvaret
Tlf. 915 24 068
stian.roen@u.mil.no


Publisert 6. november 2019 12:29.. Sist oppdatert 6. november 2019 23:50.