presse_793_f35lander2novemberpresse_793_f35lander2novemberhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=4227Et av de norske F-35 kampflyene på Luke Air Force Base i Arizona USA. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold/media/PubImages/20160816tk_R5342.jpg

Til pressen: Ankomst og mottaksseremoni F-35

De tre første F-35 kampflyene planlegges å lande på Ørland flystasjon fredag 3. november, 24 timer senere enn tidligere varslet.

De tre første norske flyene er nå inne i den siste fasen av klargjøring før overflygning fra Fort Worth i Dallas, til Ørland flystasjon

Flygingene gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency (DCMA)», som har egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly.

Våre første sju fly ble levert direkte til Luke Air Force Base i Arizona og brukes nå under utdanningen som pågår der. Videre levering av de bestilte F-35 kampflyene vil skje direkte fra Fort Worth til Norge.

Ankomst utsatt

Estimert ankomst var opprinnelig 2. november, men ankomsten er varslet utsatt med 24 timer.  Planlagt landingstid er nå ca kl. 1400 fredag 3. november. Dersom det foreligger ytterligere endringer i landingstidspunkt vil Forsvaret og Forsvarsdepartementet fortløpende komme ut med ny informasjon.

Det gjennomføres et informasjonsmøte for akkreditert presse med oppdatert informasjon på Ørland Kultursenter den 3. november kl. 11.00. Merk at presse må melde seg på, se mer informasjon i bunnen av pressemeldingen.

Forsvaret legger opp til mulighet for fotografering og intervjuer rett i etterkant av landing på norsk jord. Informasjon om dette gis på informasjonsmøtet.

Ved landing

Forsvarsmateriell vil starte mottakskontroll umiddelbart etter landing på norsk jord.

Flyet skal overføres fra amerikanske myndigheter til norske systemer (inspeksjoner/funksjonstester/montering av bremseskjerm/m.m.)

Offisiell mottaksseremoni

Den 10. november blir det offisiell markering av de nye kampflyene for spesielt inviterte gjester og media.

Arrangementet vil direkteoverføres. Forsvaret kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

Det vil bli aktivitet i luften og på bakken 10. november:

  • Åpning av seremoniområdet kl. 11.00 (Media har fått egen informasjon om dette)
  • Høytidelig seremoni starter ca. kl. 14.10
  • Avslutning seremoni ca. kl. 15.15

AKKREDITERING OG VIDERE INFORMASJON:


Publisert 30. oktober 2017 17:38.. Sist oppdatert 1. november 2017 20:47.