presse_982_f35pmryggepresse_982_f35pmryggehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20693/media/PubImages/20190314tk_I4269.jpg

Presseinvitasjon: F-35 deployert til Rygge - mediedag

Luftforsvaret inviterer journalister til en dag med F-35 og status innfasingen av kampflyet på Rygge.

F-35 har nådd en ny milepæl ved å deployere F-35 systemet fra Ørland flystasjon til Luftforsvarets base Rygge.

Onsdag 6. november vil F-35 ha gjennomført og sluttført den første deployeringsøvelsen i Norge. Luftforsvaret har testet kampflyene, personell og våpen under alle typer forhold slik at vi er sikre på at de snart kan løse oppdrag for landet.

– Så langt har det gått etter forventningene og planen. Om kort tid vil vi melde F-35 systemet klart for oppdrag, forteller Ståle Nymoen, detasjementsjef og sjef 332 skvadron.

I forbindelse med denne milepælen ønsker Luftforsvaret å invitere journalister til en dag med F-35 og status innfasingen av kampflyet.

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland og sjef 332 skvadron, oberstløytnant Ståle Nymoen, vil fortelle om F-35 og veien videre.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar også på mediedagen.

Alle vil være tilgjengelig for intervjuer. Det vil være muligheter til gode bilder/video ved F-35 overflyging og static display.

Kampflyene er normalt stasjonert på Ørland flystasjon, og vi ønsker å gi muligheten til offentligheten å bli bedre kjent med kampflysystemet.

F-35 fakta:
F-35 er et femtegenerasjons kampfly som representerer en formidabel kapasitetsøkning for hele Forsvaret. Anskaffelsen av våpensystemet F-35 er den største og viktigste anskaffelsen til Forsvaret, og er en premissgiver for utviklingen av Norges forsvarsevne.

Luftforsvaret har så langt mottatt 15 fly til Norge og 7 i USA, og har siden det første flyet ankom Ørland og Norge, vært i gang med testing og opptrening for å bli klare til skarpe oppdrag. 

F-35 skal operere ut fra tre baser i Norge: Ørland som hovedbase i Trøndelag, Evenes som fremskutt base i nord, og Luftforsvaret base Rygge som operasjonsbase i sør. Med basenes strategiske geografiske plassering og F-35s rekkevidde, kan flyene operere hvor som helst i vårt operasjonsområde på kort tid. 

PRIV TIL RED: 

Mediedagen finner sted 6. november på Rygge.

Frist for påmelding er mandag 4. november innen kl. 15.00 til sgaasland@fms.mil.no

Oppmøtetidspunkt og sted vil videreformidles til påmeldte medier/journalister. 

Kommunikasjonssjef Luftforsvaret, oberstløytnant Stine Barclay Gaasland:
tlf: 957 41 532

Talsperson Luftforsvaret, major Stian Roen: 
tlf: 915 24 068

Publisert 1. november 2019 09:51.. Sist oppdatert 1. november 2019 10:44.