presse_849_forsvaretmottartrenypresse_849_forsvaretmottartrenyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14850/media/PubImages/20171103tk_I8212.jpg

Forsvaret mottar tre nye F-35 kampfly

Ørland flystasjon vil etter planen motta tre nye F-35 kampfly tirsdag 22. mai.

​– Flyene er nå overlevert fra fabrikken til amerikanske myndigheter. Nå gjøres de siste forberedelsene før overflyvning til Norge, sier sjef i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever.

Planen er at flyene skal ta av fra Fort Worth i Texas om morgenen og lande utpå kvelden på Ørland flystasjon. Da vil Forsvaret ha til sammen seks F-35 kampfly stasjonert på norsk jord.

– I fjor ble flyvningen utsatt med én dag, og det kan skje igjen. Både vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte kan spille inn og påvirke ankomstdato, sier Klever.

Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold, med mål om en innledende operativ evne i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

I tillegg til de seks flyene, har Norge også syv F-35 kampfly på treningsbasen Luke Air Force Base i Arizona. Disse blir brukt til utdannings- og treningsformål. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute.

Overflyvningen til Norge og Ørland gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency» (DCMA). De har en egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly. Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankommer Norge nå i mai, er de tre første i 2018 og har benevnelsene AM-11, AM-12 og AM-13.

Priv. til red

Påmelding meldes innen fredag 18. mai klokken 12.00 til:

  • Kontaktperson på Ørland flystasjon og akkreditering: Sigurd Tonning Olsen på stonningolsen@mil.no eller mobil 488 65 018.
  • Kontaktperson i Forsvarsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble på Lars.Gjemble@fd.dep.no eller mobil 909 73 891.

Tilgang til militært område krever akkreditering. 

Publisert 15. mai 2018 15:08..