presse_1044_forsvaretsaarsrapporpresse_1044_forsvaretsaarsrapporhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22026Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/FAAR-20190423tk_I6662.jpg

Forsvarets årsrapport for 2019 lanseres

I hovedsak har alle avdelinger i Forsvaret gjennomført det aktivitetsnivået i 2019 som er kravstilt, og trenings- og øvingsnivået er godt.

​Forsvaret beskytter og ivaretar Norges sikkerhet, interesser og verdier gjennom å løse ni oppgaver fastsatt av Stortinget. Forsvarets årsrapport beskriver hvordan oppgavene er løst opp mot de målsettinger som Forsvarsdepartementet satte for året 2019.

– Forsvaret har løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte gjennom 2019, selv om vi er på marginene av vår evne på flere områder. Økt russisk og alliert aktivitet i våre nærområder har utfordret vår evne til å gjennomføre nødvendig overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Utenlands bidrar vi godt til NATO gjennom Hærens bidrag til tilstedeværelsen i Litauen og Sjøforsvarets deltakelse i NATOs stående fregattstyrker og mineryddestyrker. Vi har styrker i Irak, Afghanistan og FN-operasjoner i Afrika og Midtøsten, i tillegg til observasjonsstyrken på Sinai. 

– Felles for våre bidrag utenlands er at jeg stadig mottar svært gode tilbakemeldinger på hvordan norske kvinner og menn løser sine oppdrag. Det er all grunn til å være stolt av den innsatsen som legges ned ute, sier forsvarssjefen.

Forsvarets årsrapport for 2019 er overlevert Forsvarsdepartementet og er offentlig tilgjengelig på Forsvarets nettsider.

– Når jeg skriver i årsrapporten at vi har utfordringer, er det også på sin plass å berømme de ansatte i Forsvaret – sivile, militære og de som gjennomfører førstegangstjenesten sin – for den fremragende jobben som gjøres hver eneste dag for at vi skal løse oppdragene våre, sier forsvarssjefen.

Informasjon til media

Grunnet koronasituasjonen vil Forsvarets årsrapport 2019 kun lanseres digitalt på nett.

For spørsmål til rapporten, eller ønske om intervju/kommentar fra forsvarssjefen, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten på vanlig måte. E-post: milinfo@fd.dep.no

 

 

Publisert 27. april 2020 11:37..