presse_940_forsvaretsaarsrapporpresse_940_forsvaretsaarsrapporhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19234Tirsdag 23. april legger forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen frem Forsvarets årsrapport for året 2018. Foto: Anette Ask, Forsvaret/media/PubImages/20170215AA_CYFOR_sjefsskifte_22.jpg

Legger frem Forsvarets årsrapport for 2018

Tirsdag 23. april 2019 legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem Forsvarets årsrapport for året 2018.

Fremleggelsen skjer tirsdag 23. april 2019 klokken 10.00. Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, legger frem årsrapporten i VIP-rommet i Glacis gate 1 i Oslo.

Forsvarssjefen vil etter presentasjonen overrekke årsrapporten til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  

Informasjon til pressen

Påmelding innen mandag 22. april kl. 15.00 til e-post: frank.solvsberg@fd.dep.no

Oppmøte i ytre vakt klokken 09.30. Husk legitimasjon. Hele framleggelsen vil bli strømmet på www.regjeringen.no/fd.

Ta kontakt dersom det er ønskelig å strømme direkte på deres kanaler.

Årsrapporten deles ut ved oppmøte, og den blir tilgjengelig på www.forsvaret.no klokken 10.00. 

Det vil bli anledning til intervjuer med forsvarssjefen og forsvarsministeren etter overrekkelsen.

Kontaktperson for arrangementet:

Oberstløytnant Frank Sølvsberg – telefon 928 09 424

Publisert 11. april 2019 13:14.. Sist oppdatert 11. april 2019 13:16.