presse_1033_forsvaretsbistandtilpresse_1033_forsvaretsbistandtilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21782Illustrasjonsbilde. En vernepliktig soldat på jobb i Joint Operation Centre (JOC) ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Jonas Selim/media/PubImages/2017-10-12 JS-8776 JOC.jpg

Oversikt over Forsvarets bistand til sivile myndigheter

Forsvaret støtter i dag sivile myndigheter med en rekke tiltak. Denne oversikten viser hva Forsvaret støtter sivile myndigheter med i dag, 20.mars.

Datoene viser når tiltakene ble iverksatt.

  • 9. mars: Støtte til Drammen sykehus med lån av telt til fremskutt triage.
  • 13. mars: Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter Orkdal Sykehus med ekstern mottaksenhet.
  •  13. mars: Støtte til AVINOR med utlån av militære flyoperative flater på Sola.
  •  16. mars: HV-02 støtter Politiet med utvidet grensekontroll på OSL Gardermoen.
  •  16. mars: Sjøforsvaret støtter Haukeland Sykehus med utlån av telt til fremskutt mottaksenhet.
  •   17 mars: Heimevernsdistriktene  05, 12, 14, 16 og 17 støtter Politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland.
  • 20. mars: En sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støtter Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2.april.
  • 20. mars: To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø.

Sivile myndigheter fremmer sine behov for bistand til Forsvaret via Politidirektoratet (POD) eller Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som ved behov gjør tverrprioriteringer. Det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som mottar bistandsanmodningene ettersom det er hovedkvarteret som har oversikten over Forsvarets totale kapasiteter og ressurser.

Forsvarets operative hovedkvarter fortsetter, som de resterende avdelingene i Forsvaret, med å forsvare Norge og ivareta Norges suverenitet, sikkerhet og selvstendighet gjennom korona-krisen.  Dette betyr at daglige operasjoner gjennomføres som normalt, men at vi tilpasser oss situasjonen for å opprettholde beredskapen og hindre smittespredning.

KONTAKT FOR PRESSEN:

For ytterligere kommentarer, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon: 404 38 083 (ikke SMS) eller e-post: info@njhq.no


 

 


Publisert 20. mars 2020 15:49. av Ina Nyås Moe/Forsvarets operative hovedkvarter.