presse_827_forsvaretskapasitetbpresse_827_forsvaretskapasitetbhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9656Illustrasjonsfoto: Lasting av personell i et norsk C-130J Herculesfly som Forsvaret stilte med til FN-operasjonen MINUSMA i Mali. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret./media/PubImages/20160921tk_R7444_oppgave4.jpg

Kapasitetsbygging i Niger

Regjeringen har besluttet at Forsvaret i perioder vil kunne bidra til trening og mentorering av lokale sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen i Afrika.

​I 2018 vil Forsvaret delta med et mindre og tidsavgrenset bidrag til kapasitetsbygging av regionale sikkerhetsstyrker i Niger.

Forsvaret vil blant annet bidra med et Hercules-fly og soldater fra Forsvarets spesialstyrker.

Trening og mentorering
Terrorisme, organisert kriminalitet og smugling av våpen, narkotika og mennesker skaper økende grad av ustabilitet i Sahel-regionen i Afrika. Denne negative utviklingen påvirker også europeisk sikkerhet. Norge og våre allierte ser at det er nødvendig å bidra til stabilitet i området gjennom en helhetlig tilnærming med politiske, humanitære, utviklingsmessige og militære virkemidler.

Trening og mentorering av de lokale styrkene bidrar til å styrke regionens evne til å håndtere egne sikkerhetsutfordringer. 

– Norge ønsker også å bidra til å styrke stabiliteten i regionen. Derfor har regjeringen besluttet at Forsvaret i perioder, sammen med andre vestlige land, kan bidra til trening og mentorering av sikkerhetsstyrker i regionen. Forsvaret vil i 2018 bidra med et Hercules transportfly til Flintlock. Forsvarets spesialstyrker vil være en del av det norske bidraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarets deltakelse i denne typen aktiviteter er samtidig nyttig for Forsvarets evne til å håndtere krisesituasjoner i regionen.

Regjeringen vurderer sammensetningen av norske styrkebidrag i utlandet fortløpende. For å få et best mulig informasjonsgrunnlag når det gjelder Forsvarets bidrag i regionen vil et begrenset antall norske stabsoffiserer bli sendt til relevante franske og amerikanske hovedkvarter. 

Bakgrunn:

Flintlock er en flernasjonal årlig kapasitetsbyggingsaktivitet som USA har tatt initiativ til. Vestlig militært personell trener sikkerhetsstyrker i regionen blant annet for å bli bedre i stand til å håndtere den økende terrortrusselen. Det er bred internasjonal deltakelse på Flintlock. Norge har deltatt med mindre bidrag i enkelte år tidligere.

Kapasitetsbygging vil si å utdanne, trene og/eller mentorere lokale styrker.


Publisert 16. mars 2018 13:54..