presse_1024_fortsattaktivitetinopresse_1024_fortsattaktivitetinohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21679/media/PubImages/20200310tk_I2714.jpg

Fortsatt militær aktivitet i nord

Øvelse Cold Response er avsluttet, men det vil fremdeles være militær aktivitet i deler av Nord-Norge.

På grunn av den rådende koronasituasjonen i Norge, besluttet Forsvaret onsdag å avslutte Cold Response. Øvelsen skulle ha pågått frem til 18. mars, men nå blir det en gradvis avslutning. Det blir fortsatt mye militær aktivitet i området mellom Narvik og Porsanger, ikke minst gjelder dette troppeforflytninger og mye militær trafikk på en del veier i dagene fremover.

– Det er fortsatt rundt 10 000 soldater ute i felt. For å unngå unødvendig risiko for oss selv og samfunnet ellers, vil det bli en styrt og gradvis avslutning av øvelsen, sier oberstløytnant Ivar Moen, kommunikasjonssjef for øvelse Cold Response.

De deltakende avdelingene vil utnytte tilbaketrekkingen til å gjennomføre en del relevant trening underveis. Dette er naturlig for en militær avdeling.

Styrkene vil forflytte seg på en taktisk måte tilbake til garnisonene, og noen aktiviteter vil oppleves som operative. Derfor vil publikum fortsatt se øvelses-skilting langs veiene i området. Det blir også utført noen isolerte treningsoperasjoner, for eksempel fra fartøy og fly. Dette gjøres for å utnytte tiden frem til avreise best mulig.

PRESSekontakter 

For ytterligere kommentarer, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon: 404 38 083 (ikke SMS) eller e-post: info@njhq.no


Publisert 12. mars 2020 11:57.. Sist oppdatert 12. mars 2020 11:58.