presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18960KNM «Helge Ingstad» kom tilbake til Haakonsvern orlogsstasjon søndag 3. mars 2019. Foto: Bendik Skogli, Forsvaret/media/PubImages/20190304BS_5668.jpg

Infoside: KNM «Helge Ingstad»

Her har vi samlet informasjon i forbindelse med havariet og den påfølgende hevingsoperasjonen av fregatten KNM «Helge Ingstad». Operasjonen ble avsluttet 4. mars 2019.

Tidslinje

  • Torsdag 8. november 2018 klokken 04.01 kolliderte KNM «Helge Ingstad» med oljetankeren «Sola TS». Samtlige 137 personer som var om bord i fartøyet ble evakuert. Åtte personer ble lettere skadet.
  • Fregatten lå på grunn i Hjeltefjord, nord for Sotra. I slutten av februar 2019 ble den ført Hanøytangen på Askøy og hevet. Derfra ble den transportert på lekter til Haakonsvern søndag 3. mars.
  • Hevingsoperasjonen ble planlagt og ledet av Forsvarsmateriell og berginsselskapet BOA. Operasjonen ble utført i samarbeid med Kystverket.
  • Statens havarikommisjon offentliggjorde 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken. Kommisjonens endelige rapport vil være klar innen ett år. Sjøforsvaret gjennomfører også en intern undersøkelse av hendelsen.
Les daglig logg for hendelsen siden 8. november 2018 her.


 

 

presse_891_fregattisammenstøtmeSPØRSMÅL OG SVAR<p><strong style="font-size:1rem;">Fregatten er oppe og tilbake på Haakonsvern. Hva nå?<br></strong> <ul> <li>Arbeidet går nå inn i en ny fase. Blant annet skal fartøyet vaskes og renses, og vi skal hente ut så mange komponenter, tekniske og mekaniske deler som mulig. Deretter skal skipet måles nøye for å få en oversikt over skrogets tilstand og skipets struktur. Det gir et godt grunnlag for å avgjøre fregattens videre skjebne. I tillegg har en skaffet prefabrikerte stålplater som skal brukes til å tette skroget. Målet er å få fregatten tilbake i vannet og flytende for egen kjøl ved påsketider 2019.</li> <li>Statens havarikommisjon offentliggjorde 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken. Kommisjonens endelige rapport vil være klar innen høsten 2019.</li> <li>Sjøforsvaret vil i tillegg gjennomføre en intern undersøkelse. </ul></p> <p><b>Hvem har ansvar for hva?<br></b> <p>Forsvaret og Forsvarsmateriell ledet hevingsoperasjonen.Det norske selskapet BOA planla og gjennomførte hevingen og transporten til Haakonsvern på vegne av Forsvaret. Arbeidet ble koordinert med sivile myndigheter, blant andre Kystverket. </p></p> <p>Statens havarikommisjon har ansvaret for å undersøke ulykken og de bakenforliggende årsakene, mens politiet vurderer om det har foregått noe straffbart. Siden Forsvaret er part i saken, er det kun politiet og Statens havarikommisjon som uttaler seg om selve hendelsesforløpet. <br></p><p></p><p><strong> <p><strong style="font-size:1rem;">Hvordan foregikk hevingen?<br></strong> </b> Bergingsprosessen var en omfattende operasjon som ble gjennomført i fire hovedtrinn: <ul> <li>Sikring</li> <li>Forberedelse til heving</li> <li>Heving</li> <li>Preservering</ul></b> <p>Det var flere usikkerhetsmomenter som påvirket tidsplanen. Blant annet gjorde dårlig vær, bølger og dønninger til at hevingsoperasjonen først kunne skje i slutten av februar.</p> <p><b>Hvordan påvirker ulykken Forsvarets operative leveranser?<br></strong></b> At det nå kun er fire av fem fregatter som kan seiles i lang tid, vil påvirke Forsvarets operative leveranser. Alle forpliktelser er imidlertid ivaretatt inntil videre. Dette skyldes at «Helge Ingstad»-besetningen deler på å operere fregatten KNM «Otto Sverdrup», slik at Sjøforsvaret kan levere like mye i fredstid som en ville gjort uten ulykken.</p> <p>Hvordan situasjonen skal løses på lengre sikt, avhenger av i hvilken stand KNM «Helge Ingstad» er i. Dette jobber vi nå med å finne ut av.<br></p><p></p><p><strong> <p><b>Hvordan har Forsvaret ivaretatt dem som var om bord? <br></strong></b> Besetningen har fått tilbud om samtaler både enkeltvis og gruppevis. Brobesetningen har i ettertid blitt gradvis eksponert for å bo og være på fregatt, deretter for alarmer og så for seiling. Ingen av de involverte har blitt satt i rollen som selvstendige navigatører på bro siden hendelsen. </p> <p><b>Hva mener Forsvaret om Havarikommisjonens foreløpige funn? <br> </b>29. november 2018 møtte forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef Sjøforsvaret pressen etter at Statens havarikommisjon hadde presentert sin foreløpige rapport om kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS». <p>Dette er hva forsvarssjefen sa: </p> <p>Forsvaret er tilfreds med at vi har fått denne foreløpige rapporten. Også vi er opptatt av å finne ut hva som skjedde, og hva vi må forbedre oss på for å unngå slike ulykker i fremtiden. Oppmerksomheten fra pressen de siste tre ukene har selvfølgelig vært stor, og vi håper at noe av det som har kommet frem fra Havarikommisjonen i dag også svarer på noen av spørsmålene som pressen har. </p> <p>Som det ble presisert under Havarikommisjonens pressekonferanse, er dette en foreløpig og ikke en fullstendig fremstilling av hendelsesforløpet. Forsvaret tar det som har blitt presentert på alvor. Vi har full tillit til at kommisjonen i sitt videre arbeid vil få et fullstendig bilde av de forholdene som er relevante for ulykken. </p> <p>Forsvaret vil selvsagt fortstette å gjøre alt for at Havarikommisjonen får den hele og fulle informasjonen de trenger for å få klarhet i hendelsesforløpet og grunnlaget for de anbefalingene de vil fremme. </p> <p>Det er viktig for Forsvaret å understreke at Havarikommisjonens arbeid langt fra er avsluttet, og vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om hva som har skjedd. </p> <p>Vårt hovedfokus er fortsatt hevingen av KNM «Helge Ingstad» og ivareta det personellet som var om bord og som opplevde ulykken. </p> <p>Som Havarikommisjonen nevnte, så har vi fått et varsel om sikkerhetskritiske forhold knyttet til vann-inntrengingen gjennom vanntette skott om bord på KNM «Helge Ingstad». Et forhold som også kan gjelde de andre fregattene. Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen, slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og produsenten Navantia for å finne frem til permanente løsninger, slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring for fremtiden. </p> presse_891_fregattisammenstøtme

Pressekontakter

Pressetelefonene er betjent inntil videre. For spørsmål om hevingsoperasjonen og videre arbeid, kan du kontakte Forsvarsmateriells pressetelefon på 47 45 15 15. Telefonen er betjent hverdager mellom 08.00–15.30, ikke send tekstmelding.

• Se alle pressemeldinger om hendelsen her.

• Last ned bilder og filmklipp fra hevingen av «Helge Ingstad» her.


Aktuelle saker:


 

 

presse_891_fregattisammenstøtmepresse_927_hevingenerigang/presse/hevingen-er-i-gang/media/PubImages/20190225BS_5379.jpgHevingen har startetNatt til tirsdag startet hevingen av fregatten KNM «Helge Ingstad».presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7018
presse_891_fregattisammenstøtmeaktuelt_2262_knmhelgeingstadvedha/aktuelt/knm-helge-ingstad-ved-haakonsvern/media/PubImages/2019-03-04-KNM-Helge-Ingstad-Hakonsvern.jpgHevinga i hamn – men mykje arbeid står attFregatten KNM «Helge Ingstad» kom heim til Haakonsvern orlogsstasjon seint sundag kveld. No går operasjonen inn i ein ny fase.presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7062
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_918_torpedoerfraknmhelge/presse/torpedoer-fra-knm-helge-ingstad-er-detonert/media/PubImages/Skjermbilde%202019-02-01%20kl.%2019.45.38.pngAlle torpedoer fra KNM Helge Ingstad er detonertSjøforsvarets Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra KNM Helge Ingstad. Torsdag ettermiddag ble rundt halvparten av dem detonert i Hjeltefjorden. Resterende torpedoer ble detonert fredag ettermiddag. presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6951
presse_891_fregattisammenstøtmeaktuelt_2250_hevingavknmhelgeings/aktuelt/heving-av-knm-helge-ingstad/media/PubImages/26feb19-NRK-11_07_49.jpgNå heves KNM «Helge Ingstad»Uker med omfattende planlegging, forberedelser og venting på godt vær er over. Natt til tirsdag startet hevingen av fregatten KNM «Helge Ingstad».presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7064
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_920_altklartventerpavare/presse/alt-klart-venter-pa-varet/media/PubImages/20181207JØ_1338.jpgIngstad: Alt klart, venter på væretForsvarsmateriell og bergingsselskapet BOA er nå klare til å mobilisere alle enheter ut til havaristedet. Mobiliseringen gjennomføres for å øve på de ulike fasene i hevingsoperasjonen, og for å være mest mulig forberedt når et godt nok værvindu endelig er på plass. presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6966
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_929_hevingonsdag/presse/heving-onsdag/media/PubImages/26feb19-NRK-11_07_49.jpgFlytter hevingsstedet på grunn av væretPå grunn av for store dønninger flyttes KNM «Helge Ingstad» i dag fra havaristedet til Hanøytangen. På det nye hevingsstedet er det mindre dønninger.presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7063


Publisert 8. november 2018 06:03.. Sist oppdatert 4. mars 2019 17:42.