presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18177Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181113JØ_1012.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18187Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181113JØ_0976.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18185Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181109Jo_0588.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18184Foto: Forsvaret/media/PubImages/HING_Bilde_3.JPG
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18168KNM Helge Instad fotografert tirsdag 13. november. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/HING_Bilde_1.jpg

Fregatt i sammenstøt

Her vil vi fortløpende oppdatere informasjonen rundt KNM Helge Ingstad, etter sammenstøtet med en oljetanker torsdag 08. november.

Pressekontakt: Se nederst på siden.


Fredag 16. november:

 • Fartøyet har i natt ligget rolig, uten større bevegelser. Posisjon og krengevinkel overvåkes kontinuerlig og oppleves for øyeblikket som stabil. Fartøyet ligger med baugen ned mot sandbunn. Det har ett kontaktpunkt på styrbord side og står med styrbord propell og ror ned i sand. Sikringen foran er reetablert. Arbeidet med sikringen midtskips måtte avsluttes i går ettermiddag, grunnet dårlig vær.
 • Det er fortsatt betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Personell kan derfor ikke arbeide i nærheten av de aktre festepunktene på land. Belastningen på disse wirene økte da fartøyet flyttet på seg natt til tirsdag. Publikum anmodes innstendig om ikke å bevege seg inn i forbudssonen.

 • Alle spørsmål knyttet til operasjonen skal rettes til Sjøforsvaret ved Torill Herland på mobil 47 47 57 49 eller e-post:herland@marinen.no og Thomas Gjesdal på mobil 926 52 749 eller e-post gjesdal@marinen.no.


Onsdag 14. november: • Dette er informasjonen Forsvaret og Forsvarsmateriell går ut med onsdag 14. november. Det vil ikke blir gitt mer informasjon per nå.

 • Bergingsoperasjonen knyttet til KNM «Helge Ingstad» går nå inn i en ny fase med planlegging og gjennomføring av selve bergingen. Det norske selskapet BOA Management er engasjert for bergingen og har startet sine forberedelser. Arbeidet støttes av ekstern kompetanse fra DNV GL. Planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter. Lekteren blir deretter slept til Haakonsvern for at fartøyet kan gjennomgås for å ta ut utstyr og foreta vurdering av skadeomfang. Arbeidet koordineres med sivile myndigheter.  Dette arbeidet vil nødvendigvis ta noen uker og havaristen er foreløpig vurdert til å kunne være på Haakonsvern i løpet av uke 49. Imidlertid er fremdriften avhengig av mange faktorer blant annet sikkerheten til involvert personell, værforhold, stabilitet til havaristen og hensyn til miljøet.

 • BOA Management har god kompetanse gjennom å ha utført en rekke berginger og andre kompliserte operasjoner knyttet til forflytning av avanserte offshore installasjoner. BOA Management samarbeider i tillegg med velrenommerte underleverandører med spesialkompetanse innen fagområdet. BOA Management har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en løsning til bergingsplan for KNM «Helge Ingstad». Denne planen skal koordineres med sivile myndigheter blant annet Kystverket.

 • I tillegg til nevnte bidragsytere støtter Forsvarsmateriell på intern og ekstern kompetanse innen miljøvern som DNV GL, Kystverket og representanter fra Øygarden kommune. Målet er å tilbakestille området rundt havaristen på en slik måte at det fysiske fotavtrykket blir minst mulig.

 • Bunnforholdene medfører at KNM «Helge Ingstad» ikke ligger naturlig stabilt og det har hele tiden vært risiko for at fartøyet kunne gli ut på dypere vann. Fartøyet er stabilt sikret med vaier frem til natt til tirsdag 13. november, men med økende vanninntrenging. Den økte vannmengden i forskipet førte til økt belastning på sikringen mot land. Vi jobbet frem til midnatt med å forsterke sikringene ytterligere. Etter dette ble arbeidet stoppet på grunn av sikkerheten til personellet.

 • Tirsdag 13. november kl. 06. 07 gav fjellet som boltene var boret ned i etter slik at vaierne løsnet. Vi har ikke indikasjoner på at vaierklemmer eller vaierne røk. Som følge av dette sank baugen ytterligere og fartøyet har nå lagt seg til ro i en posisjon på dypere vann.

 • Det vises til bilder som er tatt før montering er ferdig. Etter oppspenningen lå alle vaierklemmer rett vei med seks klemmer på hver vaier. Både firmaet som leder arbeidet på stedet og egne kontrollører har verifisert dette. Da operasjonen fortsatt pågår ønsker vi å skjerme de selskapene som er involvert i bergingsoperasjonen.

 • Det er fortsatt en risiko for at fartøyet kan skli ut på noe dypere vann. Vi viderefører arbeidet med å sikre fartøyet der det ligger nå. Arbeidet er fortsatt meget krevende og ivaretakelse av personellsikkerheten går foran.Tirsdag 13. november:

 • Det har vært en utvikling i løpet av natten mellom 12. – 13. november, som påvirker bergingsoperasjonen. Mer informasjon kommer i et pressemøte tirsdag formiddag. Pressen inviteres til orientering på Haakonsvern kl. 11.00, oppmøte i porten senest kl 10.45.

 • Sjef Sjøforsvaret har også nedsatt en internt undersøkelse for hele hendelsen med fregatten.

 • Forsvaret minner også om ferdselsrestriksjoner rundt havaristen. Dette gjelder på sjøen, i luften og på land. Det gjelder også droner. Les mer her.
Under kan man se bilder fra KNM Helge Ingstad 13. november. Bildene ligger i vårt mediearkiv (se egen snarvei i saken).Søndag 11. november:

 • Fartøyet ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene vil festes av dykkere i løpet av søndag formiddag.
 • Planlegging av bergingsoperasjonen pågår for fullt av Forsvarsmateriell i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt  bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin.
 • Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet, og innholdet er overlevert til Statens Havarikommisjon.


Lørdag 10. november:

 • Fregatten ligger fortsatt stabilt og det er ikke observert bevegelse i fartøyet. Arbeidet med å få sikret fartøyet går som planlagt. Vårt fokus er å få sikret fartøyet, hindre videre vanninntrenging og unngå ytterligere materiellskader. Arbeidet gjøres stegvis for å ivareta sikkerheten til de som er direkte involvert i operasjonen.

 • Det er nå festet seks kraftige stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. Disse er fordelt med tre stk i baug, og tre vaiere fra fartøyets akterende som er festet under skroget. Det er benyttet miniubåt (ROV) til å tre vaiere gjennom festepunkter på fartøyet akterut. 

 • Det gjøres fortløpende vurderinger med tanke på ytterligere sikring.

 • Personell vil etter hvert gå om bord i fartøyet for å vurdere om det kan startes med lensing og for å hindre videre vanninntrenging ved hjelp av lekk-matter. En tillatelse til å gå om bord vil gis etter en grundig risikovurdering. Denne vurderingen baseres blant annet på gjennomføringsmetode og målinger av bevegelse i fartøyet.

 • Selve bergingsaksjonen er under planlegging og vil starte i løpet av helgen.

 • Arbeidet støttes av eksperter fra Forsvarsmateriell med kompetanse på stabilitet, skrog og maskineri i samarbeid med eksterne aktører.
Oppdaterte bilder ligger i mediearkivet.


Fredag 9. november:

Presisering om forbudssonen:

Det har tidligere vært oppgitt ulike tall for forbudssonen rundt KNM Helge Ingstad. Forbudssonen rundt fartøyet er - og har har tiden vært - 500 meter på land og 1000 meter på sjøen.

Fredag 9. november: Veien videre: Les pressemelding fra kl. 14.30 her.

Oppdatering 9. november kl. 08.00:

 • Fregatten har i natt ligget stabilt. Arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt. Sveisearbeidet med festepunkter på skroget anser vi som tilfredsstillende. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret til at vi kan gå videre med bergingsarbeidet.

 • Det er sveiset fem festepunkter på fartøyet. Det er også klargjort ti solide festepunkter på land med tilhørende forankringer. Tykke stålvirer trekkes nå fra land mot de fem festepunktene, samt til solide fester akterut på fartøyet. 

Det brukes undervannskamera i flere runder for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet. Forsvarsmateriall har jobbet sammen med klasseselskapet DNVGL i forhold til stabiliteten i fartøyet, samt styrken i festepunktene. Vårt fokus er til enhver tid på sikkerheten. 
Stålvirene vil strammes opp i henhold til prosedyrer. • Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. BOA Management AS er engasjert for å støtte under operasjonen med slepebåter og lekter. Utstyret for denne fasen er allerede under mobilisering/transitt til Stureterminalen. Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA Management er på Stureterminalen for befaring.

 Vi vurderer fortløpende eventuelle ytterligere tiltak.

 • 

Operasjonen ledes på det nåværende tidspunktet av Sjøforsvaret, og støttes av Forsvarsmateriell i samarbeid med eksterne aktører. Samtidig er Kystverket ansvarlig for miljøtiltak. Politiet er ansvarlig for å håndheve forbudssonen rundt fartøyet, som er 500 meter på land og 1000 meter på sjøen. Politiet etterforsker hendelsen.

Torsdag 08. november:


 • Alle besetningsmedlemmer på KNM Helge Ingstad er nå samlet på Haakonsvern, der de blir ivaretatt av helsepersonell og får bearbeidet hendelsen.

 • Fartøyet er fortsatt ikke stabilt, men ligger fast på 3 punkter under fartøyet. Sikringspersonell er på plass, men er ikke om bord. Pågående sikringsarbeid består av å etablere festepunkter på land og i skroget for trosser.

 • Bergingsmateriell er bestilt og på vei til havaristen.

 • Sjøforsvaret har tett dialog med Kystverket vedrørende det videre redningsarbeidet, herunder bergingsplan, utslippsplan og plan for miljøbegrensning.

 • Sjøforsvaret har inspisert skadene med undervannskamera.

Bakgrunn:

Sammenstøtet skjedde klokken 04:03 torsdag morgen i Hjeltefjord, nord for Sotra. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS. Fregatten ligger nå på grunn og det forberedes en bergingsoperasjon.

Samtlige 137 personer, som var om bord i fartøyet, ble evakuert. Åtte personer fikk lettere skader og blir nå ivaretatt. To er på sykehus, to er på legevakt og resten ivaretas nå av Forsvaret.

Forsvaret leder bergingsopperasjonen i tett samarbeid med Kystverket. Hendelsen er rapportert inn til Statens havarikommisjon.

Fregatten seilte som en del av NATOs stående marinestyrke (SNMG1) da hendelsen inntraff.

For media:

For ytterligere informasjon bes media om å ringe pressetalsperson i Sjøforsvaret Torill Herland på mobil 47 47 57 49 eller e-post: herland@marinen.no

Forsvaret har etablert pårørendetelefon: 800 87 650 - Pårørendesenter er opprettet.
Publisert 8. november 2018 06:03.. Sist oppdatert 16. november 2018 11:40.