Meny
Overvåkning

Sikring

Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risiko for forurensning. Før fartøyet kan heves må det sikres. Fokuset under hele operasjonen er i prioritert rekkefølge:

 • Personellsikkerhet
 • Miljø
 • Materiell
 • Meny
  Forberedelse

  Overvåkning

  Fartøyets bevegelser overvåkes kontinuerlig. Vedlikehold og ytterligere sikring vurderes fortløpende. Forsvaret har stående personell på Sture og som On scene Commander på Olav Tryggvason.

  Meny
  Detaljplanlegging

  Forberedelse til heving

  Før man kan starte arbeidet med å heve fregatten er det i hovedsak to aktiviteter som må gjennomføres.

  1. Debunkring: Dykkere klargjør for forhaling og tar hull i aktuelle tanker for å tømme drivstoffet med slanger (rød sirkel).

  2. Klargjøring til hev: Forhalere legges under fartøyet og trekker kjettingene til heving på plass.

  Meny
  Vannevakuering

  Detaljplanlegging

  Det jobbes med detaljplanlegging på Haakonsvern. Planverket forankres, kvalitetssikres og oppdateres basert på tiltak fra risiko- evalueringer. Rundt 40 aktører er involvert i operasjonen. Det er stort underlag, inkludert omfattende beregninger, som skal på plass før operasjonen kan gå videre.

  Meny
  Klargjøring

  Vannevakuering

  Vannevakueringen anses som kritisk, der klargjøringen starter med dykkere i det fartøyet er trygt i kjettingsskrevene. Over 10.000 m3 vann skal ut i takt med hevingen.

  Meny
  Heving

  Klargjøring

  Fregatten rettes opp før den heves. Den er festet med 4 x 4 kjettingsskrev.

  Meny
  Lekter

  Heving

  Fregatten heves langsomt mot overflaten.

  Meny
  Tørrdokk

  Lekter

  Fregatten heves opp til normal vannlinje før den flyttes inn på lekteren.

  Meny
  Transport

  Tørrdokk

  Skipet sikres og blir dokksatt som om lekteren hadde vært en tørrdokk.

  Meny
  Preservering

  Transport

  «KNM Helge Ingstad» er nå klar for transport til Haakonsvern.

  Meny

  Preservering

  Arbeidet med sikring av materiell er tidskritisk når utstyret kommer i kontakt med luft og starter når fregatten er på lekteren. Desarmering skjer hovedsaklig når fartøyet er trygt fremme på marinebasen i Haakonsvern.

   

   

  Grafikk: Heving av Helge Ingstad

  Se hvordan bergingsoperasjonen vil foregå.

  I oversikten over kan du se hvordan hevingen av fregatten vil foregå.

  Publisert 3. desember 2018 12:54.. Sist oppdatert 5. desember 2018 15:03.