presse_815_fsjomnh90presse_815_fsjomnh90http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7606Illustrasjonsfoto: Et NH-90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret./media/PubImages/20160216th_ 24039.jpg

Forsvarssjefen anbefaler å prioritere NH90 til fregatt

1. februar sendte forsvarssjefen en anbefaling til Forsvarsdepartementet om hvordan man kan kompensere for manglende operativ leveranse på NH90.

​Forsvarets NH90 gapanalyse ble fremsendt Forsvarsdepartementet oktober 2017. Analysen avdekket et betydelig gap mellom Forsvarets operative behov for flytimeleveranser fra NH90, og hva som i dag ser ut til å være en fremtidig mulig leveranse.

Anslaget på tilgjengelige flytimer for NH90 tilsier en forventet en leveranse på ca. 2100 timer pr år når helikoptrene er operative, mens behovet er anslått til ca. 5400 timer. Analysene viser at NH90 ikke vil være i stand til å dekke behovet for både fregatt og kystvakt.

På bakgrunn av gapanalysen ble det iverksatt en alternativanalyse med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt. Alternativanalysen har sett på et utvalg alternativer som kan kompensere for manglende operativ leveranse.

– Vi er nå i en situasjon der vi er nødt til å revurdere hvordan vi får mest mulig forsvarsevne ut av denne investeringen. Min anbefaling er å prioritere NH90 til fregatt. Dette er fordi helikopteret er en våpenplattform som er avgjørende for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter. Dette er en oppgave som er svært viktig for forsvaret av våre havområder, og som ikke kan løses gjennom alternative sivile systemer. Dette betyr at helikoptrene konfigureres for anti-ubåt operasjoner, men vil kunne prioriteres til KV-oppdrag dersom det oppstår et slikt behov, eller at tilgjengelige timer øker utover det man forventer i dag, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen.

En samlet NH90 flåte vil uansett ikke dekke hele Kystvaktens behov, og kystvaktoppdraget kan løses gjennom å finne andre tiltak som eksempelvis innleie av helikopter og eventuelt bruk av UAV.

– Personellet som har jobbet med mottak, test og vedlikehold har gjort en formidabel jobb de siste årene. Nå har vi nylig mottatt den første NH90 i fregattversjon og vi vil fortsette arbeidet med å optimalisere konseptet for å produsere flest mulig timer. Overskytende timer kan benyttes til Kystvakten og vil redusere behovet for alternative løsninger.

Analysen har ikke vurdert anskaffelse av andre helikoptre, terminering av kontrakt eller andre tiltak som ligger utenfor Forsvarssjefens myndighetsområde eller som endrer ambisjonen. Løsninger basert på anbefalingen må utredes nærmere.

– Dette er en prinsipiell anbefaling om at NH90 flytimene prioriteres til fregatt. Nå vil anbefalingen behandles i departementet, og det er først da vi kan se på konkrete løsninger for en slik prioritering. Det ligger ingen forslag om strukturelle endringer i anbefalingen og utgangspunktet er at eksisterende infrastruktur for understøttelse av helikoptrene benyttes som forutsatt, sier Forsvarssjefen.


Pressekontakt: Pressevakten for Forsvaret 91669955
Se også vedlagte PDF. 
 


Publisert 1. februar 2018 12:07..