presse_996_helikopteraktivitetipresse_996_helikopteraktivitetihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21242/media/PubImages/20180514_osh_ufk-6.jpg

Helikopteraktivitet i Rogaland

Luftforsvaret gjennomfører militærøvelse i uke 5 og 6. Det vil medføre helikopteraktivitet gjennom hele døgnet.

Det vil foregå militær øvingsaktivitet med helikopter i indre deler av Rogaland i uke 5 og 6, herunder fra 30. januar til 6. februar 2020. 

Flygningen vil forekomme gjennom hele døgnet. Øvelsen er en del av et årlig treningsprogram for helikoptermiljøet. 

Publikum i berørte områder vil måtte påregne noe helikopterstøy til alle døgnets tider i perioden øvelsen varer.


HVORFOR GJØR VI DETTE?


Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Gjennom å være til stede kontinuerlig og overvåke våre land- og sjøområder, skal vi være i stand til å forsvare landet vårt med egne og allierte styrker når det kreves. Forsvaret skal også støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det.

For å være best rustet for dette, må Forsvaret kontinuerlig trene og øve. Nye sikkerhetsutfordringer krever også at vi tenker og øver på en annen måte enn tidligere. 

Du kan lese mer om våre oppgaver her:For pressen:

Stine Barclay Gaasland
Mobil: 957 41 532
sgaasland@fms.mil.no

Publisert 30. januar 2020 08:28..