presse_800_hendelsemedaw101presse_800_hendelsemedaw101http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6080/media/PubImages/20170612MMQ_7412.jpg

Hendelse med AW101

Et av de nye redningshelikoptrene AW101, som Luftforsvaret opererer, veltet fredag ettermiddag under bakkekjøring.

Det er store materielle skader, men heldigvis ingen rapporterte personskader. Det var en besetning på to personer om bord. Involvert personell er ivaretatt og vil bli fulgt opp fremover. 

Årsak er ukjent. Statens havarikommisjon Forsvaret vil håndtere videre undersøkelse for å avklare årsakssammenheng og hendelsesforløp. Luftforsvaret har utpekt en undersøkelsesoffiser som vil samarbeide med havarikommisjonen. 

Luftforsvaret mottok det første av 16 redningshelikoptre fredag 24. november. Før helikoptret settes inn i operativ redningstjeneste, skal det gjennom en periode med omfattende test og evaluering. Siden fredag har helikoptret fløyet i snaue fire timer. 

Hendelsen påvirker ikke den stående beredskapen vi har med Sea King redningshelikopter over hele landet.

Publisert 24. november 2017 17:16.. Sist oppdatert 28. november 2017 08:38.