presse_929_hevingonsdagpresse_929_hevingonsdaghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18852Havaristedet ved 08-tiden onsdag. Foto: NRK /media/PubImages/NRK-20190227_08_07_49.jpg

Flytter hevingsstedet på grunn av været

På grunn av for store dønninger flyttes KNM «Helge Ingstad» i dag fra havaristedet til Hanøytangen. På det nye hevingsstedet er det mindre dønninger.

BOA har i dag sammen med Forsvarsmateriell valgt å endre stedet for heving av fregatten KNM «Helge Ingstad». Årsaken er at det ventes store dønninger på havaristedet, noe som gjør opprinnelig hevingsplan for risikabel.

I utgangspunktet skulle fregatten dreneres og heves på havaristedet, før transport til Haakonsvern. Nå flyttes KNM «Helge Ingstad» til Hanøytangen på vestsiden av Askøy – cirka 15 nautiske mil sørøst for havaristedet. Der er det ventet roligere vær og mindre bølger.

– Vi ser at selv en mindre forflytning sørover i Hjeltefjorden reduserer risikoen for svell og dønninger betraktelig, sier bergingsleder Anders Penna i BOA, selskapet som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av selve hevingsoperasjonen.

Drenering og heving vil fortsette etter opprinnelig plan når KNM «Helge Ingstad» er på plass på Hanøytangen.

 

 

presse_929_hevingonsdagpresse_929_hevingonsdaghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18854Personell gikk om bord i KNM «Helge Ingstad» onsdag morgen. De skal dokumentere fartøyet og starte lensing av vann. Foto: Sjøforsvaret/media/PubImages/270219-enteringHING_5237.JPG

Slik gjøres det

Den endrede hevingsoperasjonen går ut på at fregatten blir fortøyd fast til de to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz», slik at de og KNM «Helge Ingstad» blir én, sammenkoblet enhet. Slepebåter vil deretter dra lekterne og fregatten samlet til Hanøytangen.

Slepet til Hanøytangen vil foregå svært sakte, og transporten kan ta inntil 24 timer. Det er foreløpig usikkert når lekterne og KNM «Helge Ingstad» forlater havaristedet.

– Men dette kan skje allerede i formiddag, sier Penna.

Tiltak for å hindre oljesøl

Miljøtiltak vil bli iverksatt, og alle interessenter er informert om alternativ hevingsplan.

– Slepet vil følge en fastsatt rute ned til Hanøytangen, forklarer Penna.

Under slepet vil Kystverket ha egne båter med lenser bak slepet for å kunne fange opp eventuelt oljesøl. Miljøhensyn vil bli ivaretatt på det nye hevingsstedet.

Pumpet ut vann

Natt til onsdag festet dykkerne de fire siste løftekjettingene til KNM «Helge Ingstad». Onsdag morgen har personell fra Marinen gått om bord på fregatten for å starte jobben med å pumpe vann ut av fartøyet.

Personellet arbeider både på dekk og inne i fregatten – blant annet er det nødvendig å åpne dører og skott inne i fartøyet for å få pumpet ut nok vann. Personellet er også utstyrt med GoPro-kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

Publisert 27. februar 2019 09:11. av Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 27. februar 2019 09:29.