presse_802_hjemkomstefppmpresse_802_hjemkomstefppmhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6272HV-05 sin styrkebeskyttelse, da eFP-bidraget forlot Norge for oppdraget i slutten av mai i år. Foto: Forsvaret/media/PubImages/GREBE 1.jpg
presse_802_hjemkomstefppmpresse_802_hjemkomstefppmhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6273/media/PubImages/GREBE 2.jpg
presse_802_hjemkomstefppmpresse_802_hjemkomstefppmhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6274/media/PubImages/GREBE 3.jpg

Heimevernet sikrer hjemtransport for Telemark bataljon

Den norske styrken som har vært i Litauen består av omkring 200 soldater. Majoriteten av soldatene tilhører Telemark bataljon, støttet av soldater fra hele Brigade Nord. Nå skal styrkens materiell hjem til Rena leir.

Oppdraget med å beskytte materiellet fra ankomst Norge og hjem til Rena er gitt til Oslofjord heimevernsdistrikt 01 og Opplandske heimevernsdistrikt 05.

Materiellet ankom Borg havn i Fredrikstad i dag, 6. desember. Det tyngste materiellet, som stridsvogner og containere, skal videre med tog. Andre typer kjøretøy vil transporteres langs vei. 

Dette betyr at Heimevernet (HV) må samvirke med flere militære aktører, samt sivile samarbeidspartnere som politiet og Bane Nor.

Begge HV-distriktene benytter i all hovedsak soldater fra sin områdestruktur, og noe fra innsatsstyrkene.

– Vi bruker tre av våre HV-områder til dette styrkebeskyttelsesoppdraget. Det er de områdene som har lokalkunnskap og kjennskap til stedene der oppdraget skal utføres, sier sjef HV-05 Tore Ketil Stårvik, som suppleres av sjef i HV-01, Børge Gamst:

– Vi har kalt inn geværsoldater, militærpoliti og et sanitetselement fra områdestrukturen, samt hundeekvipasjer fra innsatsstyrken vår, forteller han.

Enhanced Forward Presence

Den militære tilstedeværelsen i Litauen (Enhanced Forward Presence, forkortet eFP) har vært stasjonert i en militærbase i byen Rukla. Det er en liten by i nærheten av Kaunas. Her har de jobbet tett med soldater fra Tyskland, Belgia, Nederland og Litauen, som også er stasjonert på basen. Norske styrker er godt tilpasset alliansen og deres kompetanse er etterspurt. Norsk deltagelse i eFP er et viktig norsk bidrag for å vise samhold i alliansen og vilje til kollektivt forsvar.

Heimevernet beskytter utstyr og materiell

Norges bidrag med en styrke på 200 mann i et mekanisert kompani til NATO viser at Forsvaret er i stand til og deployere raskt med slagkraftige militære styrker over hele verden. Bidraget til Baltikum og Polen er «hjemme» på det europeiske kontinentet og ikke i en fjern verdensdel. Styrkebidraget har en nødvendig ildkraft, mobilitet og beskyttelse opp mot oppdraget i Litauen, og på norsk jord er det Heimevernet som beskytter utstyr og materiell både til og fra egen leir.

Bilder:

Bildene er fra HV-05 sin styrkebeskyttelse da eFP-bidraget forlot Norge for oppdraget i slutten av mai i år.

Nærmere informasjon om Heimevernets styrkebeskyttelsesoppdrag kan fås av:

  • Oberstløytnant Børge Gamst, sjef Oslofjord heimevernsdistrikt 01, på telefon 990 93 915.
  • Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef Opplandske heimevernsdistrikt 05 på telefon 918 36 501.
  • Informasjon om eFP-bidraget fås av pressevakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon 404 38 083.
Publisert 6. desember 2017 09:24. av Heimevernet. Sist oppdatert 6. desember 2017 09:28.