presse_1027_hmkvaktskiftepresse_1027_hmkvaktskiftehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21714/media/PubImages/20160108_0072.jpg

Garden: Endringer i seremonien foran Slottet

Fra og med lørdag 14. mars kanselleres det seremonielle rundt hovedavløsningen ved vaktskiftet ved de kongelige residenser.

Fra og med lørdag 14. mars kanselleres det seremonielle rundt hovedavløsningen ved vaktskiftet på de kongelige residenser. 

Hans Majestet Kongens Gardes vaktbytteparade er et nasjonalt symbol som tiltrekker seg mange skuelystne hver dag.

Med tanke på smittesituasjonen i samfunnet er det viktig for Forsvaret at våre aktiviteter ikke bidrar til økt risiko for smitte i det norske samfunnet ved å bidra til unødvendige folkeansamlinger. 

Forsvaret og Det Kongelige Hoff presiserer at vaktgardister fra Hans Majestet Kongens Garde fortsatt vil løse sitt livgardeoppdrag som de fikk i 1856, og det vil fortsatt være gardister som løser sitt oppdrag foran Det kongelige slott og de kongelige residenser. Det er kun det seremonielle rundt hovedavløsningen som kanselleres midlertidig.

Ved spørsmål, kontakt presse- og informasjonsbefal HMKG
Brage Steinson Wiik-Hansen, tlf 95403103

Publisert 13. mars 2020 17:22.. Sist oppdatert 14. mars 2020 08:47.