presse_1028_hv16klartilkriseberepresse_1028_hv16klartilkriseberehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21715Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter, sammen med kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16. Foto: Kristian Berg/Forsvaret /media/PubImages/Kristian_CR2020_IMG_8677.JPG

HV–16 klar for kriseberedskap

Øvelser, kurs og Norex-utvekslingen er avlyst. Men HV-16 er klar til å bidra dersom samfunnet trenger bistand.

I HV-16 er staben satt for kriseberedskap og driver nå planlegging for hvordan distriktet best mulig kan yte bistand til det lokale samfunnet om det skulle bli behov for det.

– Områdesjefene er i dialog med de kommunale beredskapsorganene om situasjonen. Samtidig er jeg som sjef HV-16 i dialog med fylkesmann og politimester, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16.

Dersom det skulle være behov for hjelp av Heimevernet, sendes en bistandsanmodning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som igjen tar det videre i den militære kommandokjeden.

Det kan bety at soldatene i HV-16 må være forberedt på å bli kalt inn igjen.

Samtidig med dette har HV-16 fokus på sine militære oppgaver i form av å sikre kritisk infrastruktur.

Andre øvelser og aktiviteter avlyst
Forsvaret har besluttet at øvelse Cold Response skal avvikles. Dette gjøres som følge av koronavirus-situasjonen i Norge.


De fleste soldatene i HV-16 som skulle delta på øvelsen er derfor enten dimittert eller i ferd med å bli dimittert. Unntaket er Innsatsstyrke Claymore som er holdt igjen inntil videre for å løse pålagte oppdrag til beredskap og styrkebeskyttelse.

Samtidig har sjef Heimevernet besluttet at planlagt trening, øving og noe kursvirksomhet utsettes på grunn av spredningen av koronaviruset. Les mer om det her.

Det betyr for HV-16 sin del at blant annet Norex-utvekslingen med amerikanske National Guard er kansellert. Mange i regionen hadde meldt seg som vertsfamilier til Buddy Weekend under Norex-utvekslingen. HV-16 vil komme tilbake med mer informasjon dette senere.

Endringene i Heimevernets aktiviteter bidrar til å opprettholde stridsevne slik at Heimevernet er best mulig i stand til å støtte det sivile samfunn dersom dette blir påkrevd.

Ved spørsmål, ta kontakt med: 
Presse- og informasjonsoffiser HV-16
Major Oddbjørn Toften
Mobil: 951 94 961

Publisert 13. mars 2020 18:07.. Sist oppdatert 13. mars 2020 18:08.