presse_977_igangmedoevelsebifropresse_977_igangmedoevelsebifrohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20465Innsatsstyrke Claymore benytter seg av hund i oppdragsløsningen. Foto: Kristian Kapelrud/media/PubImages/1_20191013_KK__MGL0376.jpg

I gang med øvelse Bifrost

Øvelse Bifrost er Heimevernets største øvelse i nord i år. Øvelsen startet lørdag 12. oktober og foregår i store deler av Troms.

Innsatsstyrkesoldater sammen med områdesoldater fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) kommer til å være synlig under øvelsen. Da spesielt på veiaksen E6 fra Nordkjosbotn og nordover. Til sammen er om lag 1400 soldater inne på øvelsen.

Også andre militære avdelinger vil delta, inkludert Kystvakten.

KLASSISKE HV-OPPGAVER

– Øvelse Bifrost skal gi oss et best mulig utgangspunkt for å håndtere framtidige hendelser og samtidig kunne øve på å komme raskest mulig ut til våre operasjonsområder, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16.

– Det betyr blant annet at vi skal trene på klassiske oppgaver for Heimevernet, som sikring av viktig infrastruktur, overvåkning og kontroll av veiakser og håndtering av ulike situasjoner.

 

 

presse_977_igangmedoevelsebifropresse_977_igangmedoevelsebifrohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20466Kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16. Foto: Heimevernet/media/PubImages/141019-Kjellin.jpg


Publikum må være oppmerksom og ta hensyn til økt militær trafikk på veiene, samt at soldatene vil være bevæpnet og bruke løsammunisjon. 

HV-områdene og innsatsstyrkene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 12. til 21. oktober.

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Forsvaret og Heimevernets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Gjennom å være til stede kontinuerlig og overvåke våre land- og sjøområder, skal vi være i stand til å forsvare landet vårt med egne og allierte styrker når det kreves. Forsvaret skal også støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det. Et godt samarbeid med sivilbefolkningen er derfor avgjørende.

For å være best rustet for dette, må Forsvaret og Heimevernet kontinuerlig trene og øve. Du kan lese mer om våre oppgaver her.

KONTAKTINFO TIL PRESSEN

Ytterligere kommentar fra kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16, eller andre spørsmål kan fås ved å ta kontakt med presse- og informasjonsoffiser Oddbjørn Toften på mobil: 951 94 961.

Publisert 14. oktober 2019 11:47.. Sist oppdatert 14. oktober 2019 13:52.