presse_1068_kystvaktenvisernyefapresse_1068_kystvaktenvisernyefahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22900KV «Bison» under øvelse Cold Response tidligere i år. Foto: Emil Wenaas Larsen, Forsvaret/media/PubImages/20200311EWL_Cold Response 2020-1334.jpg

Presseinvitasjon: Kystvakten viser frem nye fartøy

Kystvakten overtok på nyåret ansvaret for den statlige slepebåtberedskapen og fikk tilført fartøyene KV «Jarl» og KV «Bison». Nå vises de frem for offentligheten for første gang.

​KV «Jarl» og KV «Bison» ble en del av Kystvaktens struktur rundt nyåret i 2020, og har siden den gang vært gjennom oppøving og trening. Siden begynnelsen av mars har fartøyene operert som ordinære kystvaktfartøy.

– Kystvakten er til stede i norske farvann hver dag, hele året. Tilførselen av KV «Jarl» og KV «Bison», samt ansvaret for slepebåtberedskapen, øker Kystvaktens tilstedeværelse, beredskap og operative tilgjengelighet for alle som ferdes sjøveien i norske farvann, sier sjef for Kystvakten, flaggkommandør Oliver Berdal.

KV «Jarl» og KV «Bison» vil som siste tilskudd gå inn i den statlige slepebåtberedskapen, sammen med KV «Harstad» og de tre fartøyene i Barentshav-klassen. Fartøyene vil i tillegg drive vanlige kystvaktoperasjoner.

Kystvaktfartøyene skal bidra til å forebygge eller redusere faren for akutt forurensing ved slep og gi annen assistanse til fartøy. Slepeberedskapen ivaretar sikkerheten og fremkommeligheten til sjøs.

Kystvaktens seks fartøy som inngår i den statlige slepeberedskapen tilfredsstiller kravene om å kunne slepe minimum 100 tonn «bollard pull».

FOR MEDIA:

Media inviteres om bord for å seile med KV «Bison» fra Øygarden til Bergen sentrum. Her vil det gis orienteringer og omvisning, og det vil bli intervjumuligheter med representanter fra Kystverket og Kystvakten rundt den statlige slepebåtberedskapen og de nye fartøyene.

Program 16. september 2020:
07:30 Ombordstigning via lettbåt fra CCB Base Kollsnes (Blomvåg) for å seile med til Bergen sentrum.
09:30 Ankomst Festningskaien Bergen sentrum

Intervjumuligheter:

  • Kommandør Steve Olsen, nestkommanderende Kystvakten
  • Kjetil Aasebø, Seksjonssjef operasjon, Kystverket
  • Kapteinløytnant Knut R Garnes, Skipssjef KV «Bison»

Dersom du har utfordringer med transport til Øygarden, opplys om dette ved påmelding.

Påmelding:
Navn og telefonnummer sendes til presse- og informasjonsbefal Marius Vågenes Villanger på e-post mvillanger@u.mil.no eller telefon 46 41 76 67 innen tirsdag klokka 16:00.

Screeningskjema (egenerklæring) for covid-19 blir sendt på e-post til påmeldte.

Smitteverntiltak om bord:
Håndsprit ved ombordstigning og munnbind deles ut til besøkende. Alle besøkende må fylle ut en screening (egenerklæring) knyttet til egen allmenntilstand og eventuelle. På grunn av koronasituasjonen vil det være begrensninger i antall akkrediterte journalister og mediefolk.

Fakta KV «Jarl» og KV «Bison» :

  • Lengde: 91 meter
  • Bredde: 22 meter
  • Maks dyptgående: 7,5 meter
  • Besetning: 39 sengeplasser om bord. Besetningen består i dag av både sivilt og militært personell. I løpet av en toårsperiode vil besetningen bli militær, bestående av 12 offiserer og befal og 10 vernepliktige.
  • KV «Jarl» og KV «Bison» kan begge trekke 267 tonn bollard pull.

KV «Jarl» og KV «Bison» har tidligere gått i offshoredrift, men er nå tilpasset kystvaktformål. Fartøyene er innleid fra selskapet BOA Offshore, i første omgang for en femårsperiode, med mulighet for ytterligere opsjon på fartøyene.

Publisert 14. september 2020 16:51.. Sist oppdatert 14. september 2020 16:52.