presse_978_mermilitaertrafikke6presse_978_mermilitaertrafikke6http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20499Øvelse Bifrost gir økt trafikk på E6 mellom Alta og Bjerkvik. Foto: Kristian Berg, Forsvaret/media/PubImages/Bifrost19_KristianBerg_171019_IMG_1341.jpg

Økt militærtrafikk på E6 i nord

I forbindelse med heimevernsøvelsen Bifrost vil det fra torsdag av bli mye militær trafikk sydover på E6 fra Alta og hele veien ned til Bjerkvik.

Kjøretøyene vil være i ulike militære kolonner og forsinkelser kan oppstå som følge av dette. Bilister bes ta hensyn til den militære trafikken.

Det blir også militær trafikk fra i dag på E8 fra Nordkjosbotn til Tromsø. Man vil også kunne se militære kjøretøy og bevæpnet militært personell i Tromsø-regionen fram til søndag. Dette skjer også i forbindelse med HV-øvelsen Bifrost og løsammunisjon kan derfor bli brukt.

Det aktuelle HV-området som øver i Tromsø-regionen vil også ta kontakt med berørte skoler og barnehager i område for å informere om det som skal skje.

Mer informasjon om trafikken kan man få via veitrafikksentralen hos Statens vegvesen. Mer informasjon om øvelsen kan fås ved å kontakte: 

Oddbjørn Toften

Presse- og informasjonsoffiser HV-16
Mobil: 951 94 961

Publisert 17. oktober 2019 12:29..