presse_817_mineryddereioslofjorpresse_817_mineryddereioslofjorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7778KNM Rauma under øvelse Flotex 2016. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad / Forsvaret/media/PubImages/20161124NPS_1363.jpg

Mineryddere i Oslofjorden

De norske minerydderne KNM Rauma og KNM Måløy skal operere i Oslofjorden i uke 7 og 8.

De får følge av NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1), som består av minefartøyene HNLMS Mercuur, HMS Cattistock, og FGS Bad Rappenau.

Fartøyene vil operere på strekningen indre Oslofjord til Horten. Oppdraget til fartøyene er å gjennomføre søk og identifisering av krigsminer fra 2. verdenskrig i Oslofjorden. Det vil i tillegg være fokus på alliert trening og samøving.

– Hovedoppgaven til en minerydder er å finne og uskadeliggjøre sjøminer for å holde havner og seilingsruter åpen, sier skipssjef KNM Rauma, kapteinløytnant Ole Torstein Sjo.

­Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) er en av NATOs to stående minerydderstyrker. Den sjøgående multinasjonale styrken har et bredt spekter av oppdrag, nesten hvor som helst i verden.

– Oslofjorden vil være vår første mineryddingsoperasjon i 2018. Vi ser frem til å bidra med å fjerne miner etter 2. verdenskrig, og vil demonstrere våre ferdigheter gjennom vårt søk- og identifiseringsoppdrag. Ved mineryddingsoppdrag vil lokalsamfunnet dra fordel gjennom tryggere farvann, sier styrkesjef Peter Ramboer.

– Samøvinger som dette er gode areaner for å tilføre Norge og NATO viktig kompetanse. Samhandling mellom våre egne og alliertes enheter bedrer interoperabilitet, samarbeid, og flernasjonal koordinering.

Hele styrken skal ha et helgeopphold i Oslo fra 9. – 11. februar. 

Fartøyene vil holde åpent skip på Vippetangen lørdag og søndag kl 1400-1600.
Alle som ønsker det er da velkommen om bord.


Priv. til red.
Media er velkommen til å seile med om bord KNM Rauma fra Nesoddtangen til Oslo fredag morgen. Ta kontakt med Endre Barane for nærmere avtale.

Fartøyene forventes å være fortøyd til kl 10.00 fredag formiddag. Dersom media ønsker å intervjue styrkesjefen for NATOs stående minerydderstyrke eller en norsk skipssjef, avtal dette direkte med Endre Barane.

Pressekontakter:
Sjøforsvaret: Kommunikasjonssjef og kommandørkaptein Endre Barane, e-post: barane@marinen.no – mobil: 976 53 484

Forsvarets operative hovedkvarter(FOH) : 404 38 083

SNMCMG1: Valerie Fijen (den nederlandske marinen), e-post:
snmcmg1.staff@gmail.com

 
Vil du vite mer? 
Les om Sjøforsvarets minerydderfartøy her:
https://forsvaret.no/fakta/utstyr/Sjoe/Minefartoey-Oksoey--og-Alta-klassen

Les mer om minerydderstyrken her:
https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Minerydderstyrken

http://www.mc.nato.int/org/smg/Pages/default.aspx


Publisert 8. februar 2018 16:23..