presse_1000_natofregatterbesøkerpresse_1000_natofregatterbesøkerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21394KNM Otto Sverdrup, flaggskip i SNMG1. Foto Jakob Østheim/Forsvaret./media/PubImages/20200120JØ_8775-rep.jpg

NATO-fregatter besøker Bodø

Fra lørdag 15. til tirsdag 18. februar besøker NATOs stående maritime styrke Bodø og Bodø havn.

Det er styrkens flaggskip, den norske fregatten KNM Otto Sverdrup og den danske fregatten HMDS Absalon som legger til på Terminalkai Sør.

– Havområdene i nord er ikke bare viktig for Norge, men også for NATO. Kjernen i NATOs sikkerhetsgaranti finnes i Nord-Atlanteren og i havet utenfor Norge. Vi er derfor til stede og følger med på det som skjer, også langt nord. Derfor er det naturlig for oss å besøke Bodø, sier styrkesjef Yngve Skoglund.

NATOs stående maritime styrke i Nord-Europa ledes i første halvår 2020 av den norske flaggkommandøren Yngve Skoglund. Styrken er underlagt NATOs maritime kommando i Northwood i England og er til enhver tid til stede på havet på vegne av alliansen.

Fakta om NATOs stående maritime styrker:

Standing NATO Maritime Group One (SNMG1) er en av fire stående maritime styrker i NATO, som til enhver tid er ute på havet med militære fartøy på vegne av alliansen. 

De samlede styrkene består av to fregattstyrker og to minerydderstyrker i henholdsvis Nord-Europa og Sør-Europa.

Styrkene består av fartøyer fra allierte nasjoner som avgir disse til NATO for en periode. Til daglig øver og trener fartøyene i styrken sammen og deltar på større allierte øvelser. De løser også skarpe oppdrag når NATO bestemmer at det er nødvendig.

I første halvår 2020 leder Norge to av de fire styrkene. Flaggkommandør Yngve Skoglund leder fregattstyrken SNMG1, mens kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge har ledelsen av minerydderstyrken Standing NATO Mine Countermeasures Group One (SNMCMG1).

Til media: 
KNM Otto Sverdup og HMDS Absalon vil ligge ved Terminalkai sør, fra lørdag morgen den 15. februar til tirsdag formiddag den 18. februar. Media som ønsker å komme ombord for en omvisning eller intervjue flaggkommandør Skoglund bes ta kontakt med kaptein Roar Wold, presseoffiser for SNMG1.

Kontaktinfo:
E-post: roawold@u.mil.no
Mobil: 91582902
Telefon (KNM Otto Sverdrup): 32 17 70 95


Publisert 13. februar 2020 10:32..