presse_1002_natosminerydderstyrkpresse_1002_natosminerydderstyrkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21436NATOs stående minerydderstyrke under øving utenfor Tyskland i februar 2020. Foto: Marius Vågenes Villager/media/PubImages/170608_NORN_SNMCMG1_006.jpg

NATOs stående minerydderstyrke til Oslofjorden

Om morgenen fredag 21. februar ankommer fem fartøy i NATOs stående minerydderstyrke Oslofjorden.

​I Oslofjorden skal styrken de neste ukene drive allierte operasjoner blant over 1500 gamle krigsminer.

De neste ukene vil den den norske minerydderen KNM «Otra» og deres allierte kollegaer om bord på FGS «Donau» (Tyskland), BNS «Bellis» (Belgia), HNLMS «Willemstad» (Nederland) og HMS «Grimsby» (Storbritannia) drive allierte operasjoner i området indre Oslofjord til Færder fyr. 

Styrkens hovedoppdrag er å sørge for at sivil skipstrafikk og militære forsterkninger kan forflytte seg i trygge farvann i fred, krise og krig. Styrkesjefen mener at minerydderkapasiteten er en forutsetning for alliert forsterkning.

– Hvis det bryter ut en krig, vet vi at det meste av alliert forsterkning og forsyninger vil komme sjøveien. Da er det vår oppgave å undersøke farvannene og fjerne eventuelle miner som kan utgjøre en trussel for handelstrafikk og militære forsterkninger. Uten oss kommer ingen alliert forsterkning, og all handelstrafikk vil stanse, forklarer styrkesjef og kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge.

Den norske kommandørkapteinen har ledet den maritime styrken siden januar. Gruppens ansvarsområde er Nord-Europa, inkludert Østersjøen. For ukene i Oslo er målet å skaffe seg et bedre bilde av hva som befinner seg i Oslofjorden av gamle miner og andre minelignende gjenstander.

– Bare i Oslofjorden vet vi at det fremdeles ligger mer enn 1500 miner fra verdenskrigene. Ved å danne oss et bilde av hva som befinner seg på havbunnen nå i fredstid, blir det enklere å skille mellom allerede kjente miner, mot eventuelle nye og ukjente minelignende gjenstander dersom vi en dag må rydde Oslofjorden i en reell krise eller krig, forklarer styrkesjefen.

Fartøyene vil bruke helgen til offisielle besøk, rekreasjon og hvile, etter en periode med alliert trening og øving. Lørdag åpner flere av fartøyene for publikum, noe som vil gi Oslos befolkning mulighet til å besøke styrken og få et større innblikk i hvilke operasjoner de driver med.

Informasjon til pressen

 

 

presse_1002_natosminerydderstyrkpresse_1002_natosminerydderstyrkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21437NATOs stående minerydderstyrke under øving utenfor Tyskland i februar 2020. Foto: Marius Vågenes Villager/media/PubImages/170608_NORN_SNMCMG1_005.jpg

Publisert 20. februar 2020 10:48..