presse_964_natvignysjefforforsvpresse_964_natvignysjefforforsvhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20197Elisabeth Natvig tiltrer som sjef for Forsvarsstaben og blir Norges første kvinnelige trestjerners admiral. Her med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under utnevnelsen i juni. Foto: Martin Giskegjerde/media/PubImages/20190621MG-6295.jpg

I dag blir hun landets første kvinnelige trestjerners admiral

Viseadmiral Elisabeth Natvig tiltrer i dag som sjef for Forsvarsstaben og blir med det Forsvarets første kvinnelige trestjerners admiral.

​Som sjef for Forsvarsstaben blir Natvig også nestkommanderende i Forsvaret.

Elisabeth Natvig kommer fra stillingen som sjef for Planavdelingen i Forsvarsstaben, og har erfaring som ekspedisjonssjef i FD, der hun har blant annet har ledet utviklingen og implementeringen av gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren.

Forsvarssjefen beskriver Natvig som svært godt kvalifisert som sjef Forsvarsstaben.

– Hun kjenner Forsvaret og departementet meget godt, og har demonstrert svært god evne til å håndtere krevende situasjoner og er alltid konstruktiv i løsningen av problemstillinger. Dette er kvalifikasjoner som behøves i stillingen som sjef for Forsvarsstaben.

Det vil være en formell oppstilling og seremoni på Festningsplassen i dag fra kl. 10.40. Forsvarssjefen vil tre av avtroppende sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, og innsette påtroppende sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig klokken 11.00.

Media bes henvende seg til Kommunikasjonsenheten i FD for spørsmål rundt innsettingen.

Kontaktperson for pressen

Per-Thomas Bøe 
Telefon: 954 05 585
E-post: milinfo@fd.dep.no

Publisert 27. august 2019 09:46.. Sist oppdatert 27. august 2019 10:07.