presse_1016_negativetesterpresse_1016_negativetesterhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21575/media/PubImages/Illustrasjonsbilde vintertrening.jpgFoto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Negative prøveresultater

Det er bekreftet at prøveresultater fra Sessvollmoen og Elvegårdsmoen er negative.

Forsvarets sanitet melder at personen i Sessvollmoen garnison som var mistenkt smittet av koronaviruset nå har fått prøvesvaret, og det med negativt resultat. Det vil si at ingen virussmitte påvist. Dette betyr at tjenesten i garnisonen fortsetter på vanlig måte.

Forsvarets rutiner for kontroll og varsling har fungert godt, og de føringer som til enhver tid er gjeldende skal fortsatt følges. Alle ansatte i Sessvollmoen garnison varsles via tekstmelding om hva de skal forholde seg til.

Det har også kommet prøvesvar fra Elvegårdsmoen hvor smitteprøven viste seg å være negativ.  

Det har ikke kommet flere prøvesvar fra Skjold leir.
Publisert 8. mars 2020 18:41..