presse_1001_norskesoldaterkommerpresse_1001_norskesoldaterkommerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21435Norske soldater i Irak. Foto: Ole Sverre Haugli/Forsvaret/media/PubImages/190820_dingo.jpg

Norske soldater kommer hjem etter innsats i Irak

Etter seks måneders tjeneste i Operation Inherent Resolve i Irak, kommer norske soldater hjem førstkommende fredag 21. februar. I Gamle Logen i Oslo tildeles de medalje for sin innsats.

Siden 2015 har norske styrker vært i Irak og arbeidet med å trene og rådgi de irakiske sikkerhetsstyrkene i deres kamp mot ISIL. 

Gjennom det siste halve året har norske soldater tjenestegjort i Anbar provinsen. Den siste tiden av oppdraget endret situasjonen i Anbar seg dramatisk, og styrkene ble både i desember og januar utsatt for flere rakettangrep. De norske soldatene kom seg i sikkerhet, og heldigvis mistet hverken norske eller allierte soldater livet som følge av angrepet.

Under en høytidelig seremoni i Gamle Logen i Oslo vil 81 soldater fra Operation Inherent Resolve motta sine operasjonsmedaljer for sin innsats i Irak. Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Generalløytnant Rune Jacobsen står for overrekkelsen.

Norsk bidrag fortsetter og ny kontingent er på plass i Irak.

TIL PRESSEN:

Media inviteres til å delta på medaljeseremonien klokken 13:00.

·       Påmelding innen klokken 09:00 fredag 21. februar til milinfo@fd.dep.no.

·       Kun akkreditert personell

·       Oppmøte senest 12:30

·       Kontaktperson er Anne-Hilde Hagen; 9574 1525.

·       Oppgi ønske om intervju

PROGRAM

 Kl. 12:30: Oppmøte i Gamle Logen, rett ved siden av Akershus Festning
 Kl. 13:00 – 14:30: Medaljeseremoni (etterfølges av tildeling av Hjemmeheltmedaljen)

Medaljene vil bli overrakt av sjef FOH. Regjeringen vil være representert ved statssekretær Tone Skogen, som vil tale under seremonien. Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, vil også være til stede.

 Kl. 14:45 – 15:15: Intervjuer.

Etter medaljeseremonien gis det anledning til å snakke med styrkesjef oberstløytnant Einar Aarbogh, samt noen av soldatene, om bidraget de har vært en del av og om opplevelsene de tar med seg hjem. Vennligst oppgi ønske om dette ved påmelding.

HJEMMEHELTMEDALJEN

Tildeling av Hjemmeheltmedaljen er en seanse hvor barn hedres for sin innsats på hjemmebane når en av deres foresatte har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Medaljen overrekkes av Forsvaret i forlengelsen av medaljeparaden.

Videoklipp: https://video.forsvaret.no/fotoweb/archives/5003-H%C3%A6ren/

Bilder: https://mediearkiv.forsvaret.no/fotoweb/archives/5015-H%C3%A6ren/?q=irak

 

Publisert 19. februar 2020 14:07..