presse_974_nysjefhjemmefrontmuspresse_974_nysjefhjemmefrontmushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20335/media/PubImages/Hjemmefront_2121.jpg

Lars Rowe er ny leder for Norges Hjemmefrontmuseum

Forsvarets Museer har ansatt Lars Rowe i stillingen som ny leder ved Norges Hjemmefrontmuseum.

Rowe kommer fra forskerstilling ved Fridtjof Nansens institutt, og har markert seg som en sterk formidler av historisk kunnskap i norsk utenrikspolitisk debatt.

– Norges Hjemmefrontmuseum er et av landets viktigste sentre for formidling av norsk okkupasjonshistorie. Behovet for museer som tematiserer verdier som demokrati, frihet og menneskeverd blir stadig viktigere i vår samtid. Vi tror at Lars Rowe har den riktige bakgrunnen og den nødvendige innsikten som skal til for å videreutvikle Hjemmefrontmuseets virksomhet, både musealt og akademisk, sier direktør Erling Kjærnes ved Forsvarets Museer.

Norges Hjemmefrontmuseum åpnet dørene i 1970, og ble i 1995 inkorporert som ett av forsvarsmuseene. Museet har figurert sentralt i mange debatter omkring okkupasjonshistoriske temaer, senest høsten 2018, da Marte Michelet publiserte sin bok «Hva visste Hjemmefronten?».

– Jeg er glad for å ha fått muligheten til å lede Norges Hjemmefrontmuseum. Den andre verdenskrig er et interessant studieobjekt i seg selv, men like viktig er samtidsrelevansen i okkupasjonshistoriske studier. I en tid der grunnleggende demokratiske verdier synes å være under press, bør kunnskapsrik og troverdig formidling av hva den nazistiske frihetsberøvelsen betød for det norske samfunnet ha en sentral plass i vår offentlige bevissthet. Samtidig må forskning og formidling om okkupasjonstiden ha et åpent blikk for de mange etiske dilemmaene aktørene befant seg i. Jeg gleder meg til å bidra til dette sammen med museets kunnskapsrike stab, sier den nye lederen Lars Rowe.

Publisert 24. september 2019 13:24..