presse_839_nyesjeferformarinenkpresse_839_nyesjeferformarinenkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14256/media/PubImages/IMG_0307_2.jpg

Nye sjefer for Marinen, Kystvakten og Cyberforsvarets taktiske kommando

Kongen i statsråd har 27. april 2018 utnevnt tre sjefer for henholdsvis Marinen, Kystvakten og Cyberforsvarets taktiske kommando.

Ny sjef Marinen

Kommandør Rune Andersen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og overtar stillingen som sjef for Marinen.

Sjef Marinen er direkte underlagt sjef Sjøforsvaret og fører alminnelig kommando over underlagte enheter. Sjef Marinen er blant annet ansvarlig for styrkeproduksjon av Marinens avdelinger og skal planlegge, gjennomføre og evaluere trening og øvelser av kampsystemer og -avdelinger.

Ny sjef Kystvakten

Kommandør Ottar Haugen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og overtar stillingen som sjef for Kystvakten.

Sjef Kystvakten er direkte underlagt sjef Sjøforsvaret og er ansvarlig for styrkeproduksjon av Kystvakten. Sjef Kystvakten skal planlegge og gjennomføre alle kystvaktoperasjoner og lede Kystvakten iht. Lov om Kystvakten og Direktiv for utøvelsen av Kystvakttjenesten.

Ny sjef Cyberforsvarets taktiske kommando/nestkommanderende Cyberforsvaret

Oberst Halvor Johansen utnevnes til brigader i Hæren og overtar stillingen som sjef for Cyberforsvarets taktiske kommando og blir også nestkommanderende i Cyberforsvaret.

Sjef Cyberforsvarets taktiske kommando/nestkommanderende Cyberforsvaret utøver taktisk kommando i Cyberforsvaret og skal lede Cyberforsvarets virksomhet og bidrag under daglige operasjoner. Sjef Cyberforsvarets taktiske kommando/nestkommanderende Cyberforsvaret er ansvarlig for styrkeoppbygging av oppdragstilpassede bidrag til operasjoner nasjonalt og i utlandet. Vedkommende skal videre sørge for kontinuerlig drift av Cyberforsvarets operasjonssenter, kystradar, Jan Mayen og sambands- og IKT-kapasiteter.

Publisert 27. april 2018 13:08.. Sist oppdatert 27. april 2018 13:22.