presse_761_presentasjonavstatuspresse_761_presentasjonavstatushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=741https://www.youtube.com/watch?v=gRJjs94Xr7k
presse_761_presentasjonavstatuspresse_761_presentasjonavstatushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=742/media/PubImages/LMU_mailversjon.jpg

Presentasjon av statusrapport for landmaktutredningen

Statusrapporten for landmaktutredningen viser hvordan  utviklingen av Hæren og Heimevernet kan bli.

Sted: Litteraturhuset 19. juni kl. 16.30.
Arrangører: Forsvarsdepartementet i samarbeid med Den norske atlanterhavskomité (DNAK).

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik,
presenterer statusrapport for landmaktutredningen.

Se fremleggelsen av rapporten.

Dagens landstyrker er ikke optimalt tilpasset et nytt trusselbilde. Regjeringen har iverksatt en landmaktutredning for å gjennomgå landmaktens størrelse, organisering og utrustning i en fellesoperativ ramme. Dette er påkrevet for å kunne oppnå den reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet som kreves i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.

For å gi offentligheten innsikt i utredningsarbeidet, er det utarbeidet en ugradert statusrapport som presenteres på Litteraturhuset. Formålet med denne statusrapporten er å gi et godt grunnlag for den videre debatten. Resultatet av utredningen vil fremmes av regjeringen som en egen stortingsproposisjon høsten 2017.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik, vil være tilgjengelige for pressen etter orienteringen.

Pressekontakt er oberstløytnant Frank Sølvsberg, tlf: 928 09 424, e-post: Frank.Solvsberg@fd.dep.no.

Landmaktutredningen har et eget område på forsvarets nettsider
hvor prosessen kan følges: https://forsvaret.no/landmakt

Møtet er åpent for alle. Merk at det er begrenset antall plasser.

Vel møtt!

Publisert 6. juni 2017 14:13.. Sist oppdatert 20. juni 2017 14:22.