presse_789_presseakkrediteringfpresse_789_presseakkrediteringfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=3940/media/PubImages/F-35_IMG_1277_200617.jpg

Presseakkreditering til dagen F-35 lander for første gang på Ørland flystasjon

I november kommer de første F-35 kampflyene til Norge. Forsvaret vil starte innfasing av det nye kampflysystemet som skal styrke kampkraften til hele Forsvaret.

Hovedarrangementet for markering av at F-35 kommer til Norge gjennomføres på Ørland flystasjon 10. november. Flyene vil ankomme Norge i dagene før denne mottaksseremonien. Det tilrettelegges for at media og flyspottere kan være til stede når flyene lander for første gang på Ørland flystasjon. Vi gjør oppmerksom på at seansen vil bli en kort og at restriksjoner vil gjelde.

Det er flere faktorer som påvirker planleggingen og gjennomføringen av flyturen for de første F-35-flyene over Atlanterhavet. Blant annet kan værforholdene påvirke tidspunktet for når flyene lander i Norge.

Når flyene lander på Ørland flystasjon for første gang vil generalmajor Morten Klever, sjef for Kampflyprogrammet, og sjef for Ørland flystasjon være til stede for å ta imot flyene.  

Det er amerikanske piloter som flyr flyene. Flytiden fra fabrikken til Norge er beregnet å ta elleve timer, men dette kan også endres dersom det for eksempel blir aktuelt å mellomlande underveis.

Media og flyspottere som ønsker å være til stede på Ørland flystasjon ved første landing bes om å fremsende akkreditering til: F-35@u.forsvaret.no.
Merk mailen tydelig med «FØRSTE LANDING». Akkrediteringen må inneholde for- og etternavn, mediehus, telefonnummer samt kopi av pressekort/legitimasjon.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være svært kort varslingstid fra vi med stor grad av sikkerhet kan oppgi eksakt oppmøtetidspunkt. Dette henger sammen med ulike usikkerhetsfaktorer som kan påvirke flyturen. Akkrediteringen er således en «stående» akkreditering for tidsrommet tilknyttet landingsfasen.  Vi vil så snart som mulig gi ut informasjon til påmeldte om når dere kan møte opp på Ørland flystasjon. 

NB! Registrering for første landing må fremsendes innen 30. oktober kl 15.00.

PÅMINNELSE:
Mottaket av F-35 markeres på Luftforsvarets 73-årsdag, 10. november 2017, med en offisiell seremoni på Ørland flystasjon. 

Har du ikke sendt inn akkreditering for seremonien? Fristen er forlenget til 30. oktober kl 15.00.
Besøk nettsidene for ytterligere informasjon om akkreditering og arrangementet samt føringer som vil gjelde under seremonien. Nettsidene vil oppdateres jevnlig fram til seremonistart.


Publisert 27. oktober 2017 11:30.. Sist oppdatert 27. oktober 2017 11:45.