presse_998_presseinvitasjontillpresse_998_presseinvitasjontillhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21261/media/PubImages/2020-02-4-6_Luftmaktseminaret_ingress_1.jpg

Presseinvitasjon til Luftmaktseminar

Luftforsvaret gjennomfører årlig sitt Luftmaktseminar og inviterer presse til å ta del i seminaret. I år under temaet «Norwegian Joint Air Operations. Strategy-to-task or task-to-strategy?»

Luftmaktseminaret har med tiden vokst seg til å bli et av de mest markante militærmaktseminar i Norden. Seminaret arrangeres av FHS/Luftkrigsskolen på vegne av Sjef Luftforsvaret. Hensikten er å sette militær maktbruk inn i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme, samt å skape et forum for å diskutere luftmakten og det norske Luftforsvarets rolle innen denne rammen.

Det pågår flere interessante diskusjoner knyttet til hvorvidt Norge har en tydelig militær strategi eller konsept som gir en klar retning på investeringer, struktur og operative valg. Behovet for et nasjonalt forsvarskonsept er diskutert i flere ulike fora. Seminaret ønsker å belyse om det er behov for en militær strategi i et fellesoperativt perspektiv med utgangspunkt i innfasingen av F-35, P-8 og arbeidet mot et femtegenerasjons Luftforsvaret.

Dag 1 tar for seg tema «Militær strategi og militært konsept» hvor vi diskuterer hva det er, og problematiserer hvorvidt Norge har det eller ikke. Under dag 2 beveger vi oss ned til det operasjonelle nivået og spør sentrale aktører hva som styrer planlegging og gjennomføring av operasjoner. På dag 3 tas de overordnede strategiske og operasjonelle problemstillinger ned til et taktisk nivå til de som anvender militærmakten i dag.

Luftmaktseminaret har alltid som ambisjon å være et sted hvor man kan problematisere og ha en kritisk reflekterende innfallsvinkel til nye konsepter og de temaer og perspektiver som trekkes opp i løpet av seminaret.

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland vil åpne seminaret.

Presse inviteres til å delta på deler av seminaret.

KONTAKTPERSON FOR PRESSE:

Oberstløytnant
Stine Barclay Gaasland
Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
E-post: sgaasland@fms.mil.no
Mobil: 957 41 532

Påmeldingen skal inneholde navn på media, fullt navn på personer og hvilke tidspunkt det ønskes å være til stede.  

For fullstendig program og mer info: https://forsvaret.no/hogskolene/Arrangementer/luftmaktseminaret-2020/luftmaktseminaret-2020-program

Publisert 31. januar 2020 17:39.. Sist oppdatert 31. januar 2020 17:47.