presse_983_sjøforsvaretinviterepresse_983_sjøforsvaretinviterehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20697/media/PubImages/2019-03-04-KNM-Helge-Ingstad-Hakonsvern.jpg

Pressekonferanse vedr. KNM Helge Ingstad

På ett-årsdagen for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS, vil Statens Havarikommisjon for transport legge frem sin rapport om hendelsesforløpet 08. november 2018.
​Sjøforsvaret inviterer i den anledning til pressekonferanse på Besøkssenteret inne på den historiske delen av Akershus Festning, fredag 8. november kl. 14.30.

OBS: Det pågår for tiden en større øvelse og store deler av festningen er stengt for besøkende. Benytt derfor inngangen på vestsiden av Politistallen i Myntgata 5. Gå opp brosteinsgaten og inn posten, Besøkssenteret er da første bygg på venstre side.

Sjef Sjøforsvaret og Sjef Marinen vil holde en kort orientering om Sjøforsvarets forebyggende arbeid etter ulykken og i tiden fremover. De vil deretter være disponible for individuelle intervju.

Påmelding senest torsdag 7. november kl 12:00 til torill.herland@u.mil.no

Publisert 5. november 2019 11:01.. Sist oppdatert 7. november 2019 14:38.