presse_835_sjefluftforsvaretomepresse_835_sjefluftforsvaretomehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13672Sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret/media/PubImages/20170306th_ 28294_skinnarland.jpg

Sjef Luftforsvaret om Evenes

Luftforsvarets sjef, generalmajor Tonje Skinnarland, kommenterer påstander om Evenes og F-35.

​Tekst: Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland

De siste dagene er det fremsatt en rekke påstander om blant annet konseptvalgutredningen (KVU) for Evenes flystasjon, F-35 og Luftforsvarets påståtte «bekymringer» i henhold til beslutninger og vedtak om framtidens basevalg. Jeg kan selvfølgelig ikke kommentere graderte dokumenter, men ønsker likevel å belyse noen faktiske feil som er omtalt i det siste.

Luftforsvaret har fremsendt flere omfattende innspill til KVU-Evenes. Jeg opplever ikke at den delen av innholdet som er ugradert, er holdt tilbake fra offentligheten.

Som sagt, så kan jeg ikke kommentere graderte dokumenter. At interne innspill og betraktninger skrevet av saksbehandlere på varierende grunnlag i en prosess blir fremstilt som Luftforsvarets endelige fagmilitære innspill, må nesten stå for journalistenes egen regning.

Gjennom flere artikler har vi kunnet lese at «nødrullebane» på Evenes er et krav for gjennomføring av QRA på Evenes. Her hviler premisset på misforståelser rundt bruk av begreper – noe som dessverre også gjelder mange av de andre antakelsene og påstandene de siste dagene.

For kampflyoperasjoner er det normal prosedyre at det defineres en alternativ landingsplass før oppdraget iverksettes. Det skal planlegges med at det er nok drivstoff til at flyet kan nå den alternative landingsplassen i tilfelle noe forhindrer landing på planlagt sted. Dette reguleres i bestemmelser for militær luftfart og i fredstid kan dette for eksempel skyldes værforhold. Bestemmelsene er klare på når det skal planlegges med en alternativ landingsplass. For kampflyoperasjoner på Ørland benyttes ofte Værnes som alternativ landingsplass. For kampflyoperasjoner fra Evenes er det flere alternative landingsplasser i nærheten.

Selv om været er bra, kan det oppstå forhold som gjør at en rullebane stenges. I denne sammenheng planlegges det med en «Crash alternate», ofte kalt «nødrullebane». Dette kan være en alternativ/sekundær rullebane på hjemmebasen eller på den planlagte landingsplassen. En annen flyplass kan naturligvis også benyttes som «nødrullebane». Under en krise eller en væpnet konflikt kan sannsynligheten øke for at rullebanen stenges som følge av ulike forhold. Dersom det fremdeles er kampfly i lufta som har behov for å lande, vil det være viktig å ha en «nødrullebane».

Å bruke den parallelle taksebanen som nødrullebane på Evenes er ikke forenelig med sikkerhetsavstander under sivil flyplassdrift. Bruk av den parallelle taksebanen på Evenes kan derfor kun skje etter at sivil flyplassdrift er stanset. Dette er ikke vurdert som en utfordring på Evenes ettersom sivil flytrafikk etter all sannsynlighet har opphørt ved krise og væpnet konflikt.

Det hevdes at Luftforsvaret planlegger med å utdanne nøkkelpersonell først etter at en krise eller krig har brutt ut.  Dette er ikke riktig. Jeg kan ikke gå inn på detaljer rundt personelloppsett, men at personellet først skal utdannes etter at en krise/krig har begynt, er direkte feil. Her er det snakk om personell som fra sin tjenestetid og repetisjonsøvelser har nok erfaring og opplæring til å kunne bli satt inn i funksjoner på kort varsel. Dette er en modell som andre forsvarsgrener og også andre nasjoner benytter.

Det er mange som engasjerer seg i tematikken, og det er alltid viktig med debatt. Dessverre registrerer jeg en tendens til at ikke etterrettelige påstander spres som fakta og sannheter, i tillegg til at opplysningene gjerne tas ut av kontekst. Stortinget har imidlertid tilgang på etterrettelig informasjon fra Forsvaret, herunder også Luftforsvaret, både gradert og ugradert.

Gitt den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, er det viktig at Evenes flystasjon utvikles til å bli en godt beskyttet base. Utfordringene på Evenes flystasjon oppleves som håndterbare. Med kompenserende tiltak gjennom en kombinasjon av teknologi, investeringer og prosedyrer vil Evenes flystasjon bli en god base for Luftforsvarets operasjoner.

Publisert 20. april 2018 16:46..