presse_816_sjefluftforsvaretslupresse_816_sjefluftforsvaretsluhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7631/media/PubImages/Logo LMsem 18.jpg

Veien frem til Multi-Domain Battle-konseptet

Sjef Luftforsvarets Luftmaktseminar avholdes på Luftkrigsskolen i Trondheim 6.–8. februar. Tittelen på årets seminar er «Airpower in future joint operations – a multi-domain battle?».

Multi-Domain Battle er betegnelsen på amerikanske styrkers nye konseptuelle tilnærming til maktanvendelse (fellesdoktrine). Mens USA over tid har hatt fokus på opprørsbekjempelse i Afghanistan og Irak, har Kina og Russland bygd ut sine militære kapasiteter og konseptuelle anvendelse av disse.

USAs beste mottrekk handler om å få alle domener til å virke sammen – herunder benevnelsen Multi Domain. Dette gjør at en må tenke nytt omkring operasjoner og sammensetning av styrker. Det er også tydelig at dette omfatter langt større utnyttelse av cyber- og spacedomenet enn vi gjør i dag.

– Årets seminar føyer seg i rekken av tidligere års høyrelevante luftmaktseminar. Temaet er nok en gang dagsaktuelt, og det blir spennende å høre tilnærmingene til foredragsholderne. Spørsmålet for Norge og Luftforsvaret blir ikke om denne utviklingen vil påvirke oss, men hvordan, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Blant foredragsholderne finner du; tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Blidt, tidligere sjef for USAF in Europe and Africa, NATO Allied Air Command og Director of Joint Air Power Competence Centre, general (P) Frank Gorenc, styrkesjefene for Hæren og Sjøforsvaret samt sjef for Cyberforsvaret og stabssjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. I tillegg vil en rekke offiserer, forskere og analytikere med ulike tilnærminger til temaet også holde foredrag.

– Jeg ser frem til å innlede årets luftmaktseminar. Det blir spennende å høre framtidens Multi-Domain Battle-konsept, med en verden i endring, spesielt nå som vi nettopp har mottatt våre nye F-35 kampfly til Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

PRIV. TIL RED.

Påmelding for pressen gjøres til major Stian Roen, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, på sroen@u.forsvaret.no. For eventuelt ytterligere spørsmål, er det også mulig å kontaktes på telefon 915 24 068.
 
Påmeldingen skal inneholde navn på media, fullt navn på personer og hvilke tidspunkt det ønskes å være til stede. 
Publisert 5. februar 2018 09:57.. Sist oppdatert 6. februar 2018 10:12.