presse_887_sjekkerkjoretoypresse_887_sjekkerkjoretoyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18000Foto: Politiet/media/PubImages/Kontroll militære kjøretøy Røros Ole Hammer.jpg

Sjekket militære kjøretøy

Statens vegvesen og Politiet har denne uken stoppet militære kolonner for å sjekke dekkutrustningen.

Onsdag 31. oktober møttes utekontrollørene fra Statens vegvesen, politiet og militærpolitiet på fv. 31 i Røros. Årsaken var at de ville stoppe og kontrollere dekkutrustningen og lastsikringen på militære kjøretøy.

Det er høy militær aktivitet i området på grunn av NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Vi har stoppet kolonner bestående av hjulkjøretøy fra det svenske og finske forsvaret. De fleste kjøretøyene hadde grove knastdekk. De kom fra snø- og isdekket veg over fjellet, og de fleste hadde kjettinger påmontert, sier kontrolleder Ole Hammer i utekontrollseksjonen Region midt.

 – Fra Røros og videre sørover var det våt, bar asfalt, så vi sjekket hvor de skulle og påla de som skulle kjøre et stykke å ta av kjettingen. Kun ett kjøretøy fikk beskjed om å stramme opp lastsikringen. Noen manglet roterende lys foran i kolonnen, men det ble ordnet. Vårt inntrykk er at det ser bra ut, sier Hammer.

pålegg om kjetting

Kontrollen ble organisert i forbindelse med et besøk av politidirektør Odd Reidar Humlegård og leder for avdeling for politiberedskap Knut Smedrud. De kom for å observere og hilse på. De roset samarbeidet mellom Statens vegvesen, politiet og militærpolitiet.

– Militære kjøretøy ferdes i trafikken sammen med oss andre. Det er viktig at også de er godt skodd og følger regelverket, sier Hammer.

Tirsdag 30. oktober var utekontrollørene også i Rørostraktene for kontroll. Da var føreforholdene litt verre. Flere sjåfører i militære kjøretøy fikk pålegg om å legge på kjettinger.

– Det har vært en tilvenning for mange av de utenlandske sjåførene av de militære kjøretøyene om hvordan føreforholdene er i Norge i overgangen mellom høst og vinter, og det har vært en innskjerping på bruk av kjettinger.

– Det er mye overgangsvær fra mildvær til kuldegrader, og da må kjettingene på. Men så må kjettingene av igjen når de kjører på veger med bar asfalt og varmegrader, sier Tor Inge Løkhaug i veg- og transportavdelingen som i disse dager sitter sammen med ledelsen av NATO-øvelsen i deres hovedkvarter i Røros.

Han legger til at det blir ekstra strøing i områder med mye militær trafikk. 

Publisert 4. november 2018 11:15. av Elinor Hansen, Statens vegvesen.