presse_747_skalryddemerenn50sjopresse_747_skalryddemerenn50sjohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=231Fra øvelse Open Spirit 2016 i farvannet utenfor Litauen. Minesveiperne «Otra», «Rauma» og støttefartøyet «Olav Tryggvasson», samt Minedykkerkommandoen (MDK) bidro. Foto: Olav Standal Tangen/Forsvaret/media/PubImages/minesprenging litauen 2016.jpg

Fjerner sjøminer i Oslofjorden

Sammen med NATO skal Forsvaret rydde over 50 miner i Oslofjorden fra 24. april til 12. mai.

– Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har mottatt bistandsanmodning fra politidistriktene i Oslo, Vestfold og Østfold, hvor de ber om fjerning og uskadeliggjøring av mer enn 50 miner, funnet på sjøbunnen. De fleste av disse ligger nord av Bastøy utenfor Horten, sier minedykkeroffiser, orlogskaptein Wiggo Korsvik fra FOH.

– Mange av disse er britiske bunnminer som ble droppet fra fly under andre verdenskrig. De inneholder relativt store sprengladninger ­– opp mot 500 kilo netto-eksplosivt innhold (NEI), men muligens også større, sier Korsvik.

Fokus på miljøet

Operasjonen er gitt navnet Østerled 2017. Funnene ble første gang registrert av Sjøforsvaret i 2012 og 2014 i forbindelse med tilsvarende operasjoner.

– Bastøybukta er planlagt som sprengningssted for de minene som ligger utenfor Horten. I nærheten befinner det seg blant annet et ankringsfelt for store fartøy, og som Kystverket ønsker gjenåpnet. I tillegg ligger noen av disse minene veldig nært fergeleiet til Bastø–Fosen-fergene, sier Korsvik.

Publikum bes om forståelse for at det kan komme rystelser, høye drønn og vannsøyler fra havet når minene blir sprengt. Minene vil bli flyttet fra der de ligger til grunnere vann for å spare miljøet mest mulig. Forsvaret sørger for varsling til politi, Kystverket og andre nødvendige etater i forkant av hver sprengning samt å sørge for vakthold og sikring i de områdene det skal sprenges. Yrkesdykkere og sportsdykkere bes å være særskilt oppmerksomme på dette varslet.

Nato-styrke med norsk fartøy

NATOs stående minerydderstyrke i nordområdene, Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1), skal delta i denne operasjonen. De ankommer Oslofjorden 21. april og skal ligge til kai fra 22. til 23. april før de starter operasjon Østerled 2017.

NATO har fire fartøyer med i denne gruppen, hvorav ett av disse er norsk. Fartøyene skal bare være med den første av de tre ukene operasjonen varer.

– SNMCMG1 vil gjennomføre søk flere steder i Oslofjorden, og dette vil bli gjort i samarbeid med 1. Minerydderskvadron og Minedykkerkommandoen fra Marinen, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik.

Operasjon Østerled 2017 vil være under norsk kommando og kontroll.

Til pressen:

Deltakende fartøy:

NATO:
http://www.mc.nato.int/missions/maritime-groups/standing-nato-maritime-mine-countermeasures-group-one.aspx

Marinen:
KNM «Måløy» – Minefartøy
KNM «Olav Tryggvason» – logistikk- og stabsfartøy.

For spørsmål:
Vegard Oen Hatten, pressekontakt i Sjøforsvaret
Tlf: 454 52 924
E-post: hatten@marinen.no

Publisert 21. april 2017 09:51.. Sist oppdatert 24. april 2017 10:47.