presse_1047_skarpskytingmaijuni2presse_1047_skarpskytingmaijuni2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22278/media/PubImages/cr2020-110320.jpg

Skarpskyting i Troms 25.05-05.06

Brigade Nord skal gjennomføre øvelse Torden Rein med skarpskyting i Troms fra mandag 25. mai til fredag 5. juni.

​I ukene 22 og 23 vil Brigade Nord gjennomføre øvelse Torden Rein sammen med elementer fra Sjø- og Luftforsvaret. Øvelsen vil hovedsakelig foregå i Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Andøya, i Mauken-Blåtind og på Setermoen.

I denne perioden vil det være noe økt trafikk mellom Hærens leire/garnisoner og skytefeltene. Det vil også være en del skytestøy i begge ukene. Uke 22 vil det bli skutt med Javelin, bombekaster og flatbanevåpen i Mauken-Blåtind. I uke 23 vil artilleriet drive langdistanseskyting fra stllingsområder i Mauken mot målområder i Blåtind. Dette er planlagt gjennomført tirsdag 2. og onsdag 3. juni.

Skarpskytingen er normal aktivitet som gjennomføres på jevnlig basis, både i Nord- og Sør-Norge.

Fra onsdag 3. juni til fredag 5. juni vil hovedaktiviteten foregå i Setermoen skyte- og øvingsfelt.

Det er ikke planlagt med stridshandlinger utenfor skytefeltene, men skytestøy vil oppleves i områdene rundt skytefeltene.


Pressekontakt:

Øivind Baardsen 
Presse- og informasjonsbefal
+47 400 29 634

baardsen@army.no

Publisert 25. mai 2020 10:21..