presse_948_skarpskytingunderoevpresse_948_skarpskytingunderoevhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19494Kolonnen møtes til en felles stopp på Saltfjellet før neste etappe på vei til Andøya. Foto: Hanne Hernes/media/PubImages/190506HH-0558.jpg

Tester ut NASAMS III for første gang

Under øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt skal Luftforsvaret for første gang skarpskyte med NASAMS III.

Hvert år gjennomfører Luftvernbataljonen fra Ørland flystasjon en beredskapsøvelse, øvelse Sølvpil. Mandag 6. mai begynte kolonnekjøringen opp til Andøya og Nordmela skytefelt for å gjennomføre skarpskyting med NASAMS III (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System).

Dette blir Norges første skarpskyting med NASAMS III siden Luftforsvaret oppgraderte fra NASAMS II i april. Dette er en viktig skritt i arbeidet med å bli et femtegenerasjons forsvar.

Hensikten med øvelsen er å øve på forflytting av personell og materiell til et utskytningssted, samt klargjøre og gjennomføre skarpskyting med våpensystemet. Den årlige øvelsen er viktig trening for soldatene, spesialistene og offiserene.

Etter selve skarpskytingen vil personellet forflytte seg med utstyret til Andøya flystasjon og øve på baseforsvar med NASAMS III.

Tidlig neste uke avsluttes øvelsen og personell og materiell forflyttes tilbake til Ørland

FAKT​A:

  • NASAMS det eneste bakkebaserte luftvernsystemet i Forsvaret og skal beskytte militære og sivile installasjoner, avdelinger, befolkningssentre og annen infrastruktur mot angrep fra lufta.
  • Bruken av aktive missiler, og evnen til å bruke flere sensorer, gjør at NASAMS har en formidabel ildkraft i forhold til andre luftvernsystemer. NASAMS kan håndtere mange trusler samtidig og fungerer som et nettverksbasert våpensystem der alle komponenter deler informasjon.
  • Våren 2019 ble systemet oppgradert og skiftet navn til NASAMS III.
  • I dag får Hæren viktig støtte av Luftvernbataljonen og NASAMS for å oppdage trusler i lufta. Snart skal Hæren få sitt eget luftvern, for å få ytterligere styrket luftstøtte på bakkenivå.

Kontaktpersoner

Talsperson i Luftforsvaret
Major Stian Roen

Publisert 7. mai 2019 10:50. av Luftforsvaret. Sist oppdatert 7. mai 2019 11:18.