presse_1066_stormilitaerovingsakpresse_1066_stormilitaerovingsakhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22880/media/PubImages/20200824_IGJ_4158.jpg

Stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge og Ørland

I uke 38 og 39 vil det være stor militær øvingsaktivitet ut fra Rygge og Ørland flystasjoner, i østlandsområdet og deler av Midt-Norge.

Hensikten vil være å trene og øve Luftforsvarets beredskap gjennom å flytte kampfly og luftvern fra sine hjemmebaser til Rygge, og å drive operasjoner ut fra flystasjonen.

Øvelsen er en viktig øvingsarena for å trene sammen med flere avdelinger i en fellesoperativ setting, og å få et godt treningsutbytte, for å være klare når det kreves.

Det vil også i perioden gjennomføres nattflygingstrening.

Aktivitetene vil foregå både dag, kveld og natt, og kan vare fram til klokka 01:00 (natt) på hverdager. I helgen vil det ikke være flyaktivitet i forbindelse med øvelsen.

Det må påregnes ekstra aktivitet fra både jagerfly og helikopter i perioden øvelsen varer.

Skape sikkerhet for Norge

Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Gjennom å være til stede kontinuerlig og overvåke våre land- og sjøområder, skal vi være i stand til å forsvare landet vårt med egne og allierte styrker når det kreves. Forsvaret skal også støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det.

For å være best rustet for dette må vi fortløpende trene og øve. Nye sikkerhetsutfordringer krever også at vi tenker og øver på en annen måte enn tidligere. 

Du kan lese mer om våre oppgaver her: 
https://forsvaret.no/oppgaver


Pressekontakter:

Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
Kommunikasjonssjef Luftforsvaret
Tlf. 957 41 532
Mail: sgaasland@mil.no
 
Major Stian Roen
Talsperson Luftforsvaret
Tlf. 915 24 068
Mail: sroen@mil.noPublisert 11. september 2020 14:38.. Sist oppdatert 17. september 2020 17:04.