presse_1014_tiltakmotspredningavpresse_1014_tiltakmotspredningavhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21572Illustrasjonsbilde. Foto: Frederik Ringnes/media/PubImages/Illustrasjonsbilde vintertrening.jpg

Tiltak mot spredning av koronavirus for øvelse Cold Response

Øvelse Cold Response vil gjennomføres med noen justeringer. Forsvaret har gjort en rekke tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset under Cold Response.

​Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å minimere risikoen for spredning av koronaviruset under øvelse Cold Response. Tiltakene har blitt truffet i tett dialog med sivile helsemyndigheter.

Forsvarets operative hovedkvarters tiltak

Øvelsen har blitt justert og tilpasset den nye situasjonen som har oppstått for å minimere smitte. Hovedkvarteret gjør en løpende vurdering av hvilke tiltak som bør gjøres.

Forsvarets operative hovedkvarter gir kontinuerlig informasjon ut på norsk og engelsk til alle avdelinger som deltar på øvelsen som de må følge for å unngå spredning av smitte. Hovedkvarteret har rutine på å sjekke at meldingene har blitt mottatt og forstått.

Det har blitt vurdert at det for å unngå smitte er bedre at soldatene trener ute i felt enn at de blir sendt hjem via fly og annen offentlig transport.

Besøksdagen under øvelsen, hvor over 80 VIPer skulle ha deltatt, har blitt kansellert.

Luftforsvarets tiltak

Luftforsvaret har sendt ut informasjon til ansatte basert på råd og føringer fra Folkehelseinstituttet og Forsvarets fagavdelinger.

Sjøforsvarets tiltak

Sjøforsvaret har gjennomført en del restriksjoner når det gjelder adgang til Sjøforsvarets baser og fartøy hvor besøk reduseres til et minimum. Sjøforsvaret har også oppfordret sine ansatte om å unngå store folkeansamlinger. De har opprettet gode smittevernrutiner, som å daglig sprite ned utsatte områder.

Heimevernets tiltak

Operasjonene går som planlagt, men personellet som skulle ha vært forlag i nærheten av Skjold leir flyttet til et annet sted.

Hærens tiltak

Hæren har gjort en rekke tiltak for å unngå spredning av smitte. Etter at en person ble påvist smitte i Skjold leir ble det satt i gang ytterligere tiltak for denne leiren.

Alle vernepliktige og ansatte som har hybel inne i Skjold leir settes i karantene på rom eller bopel i 14 dager.  Dette betyr at de ikke får forlate rommet eller bopelen (for de som bor på hybel) i løpet av de 14 dagene. 

Ettersom uteaktiviteten blir strengt regulert blir det utlevert mat til alle der de oppholder seg. Det er også iverksatt strengere rutiner på hvem som får komme inn og ut av leiren.

Kontakt for pressen

For koronarelaterte spørsmål relatert til Cold Response:

  • Forsvarets operative hovedkvarters pressevakt:

                 Mobil: 404 38 083 (ikke sms) eller e-post info@njhq.no

  • Oberstløytnant Per Espen Strande, kommunikasjonssjef i Hæren

                 Mobil: 400 29 631 eller e-post: strande@army.no


 

 

 

 

 

 

 


Publisert 6. mars 2020 19:12.. Sist oppdatert 7. mars 2020 09:33.