presse_1048_trenyef35presse_1048_trenyef35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22299Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret/media/PubImages/20200526MG_4660.jpg

Tre nye F-35

Tirsdag kveld 26. mai landet tre nye F-35 kampfly i Norge.

Flyene tok av fra Texas på formiddagen norsk tid, og landet sent på kvelden norsk tid.

Luftforsvaret har så langt mottatt atten fly til Norge og syv fly i USA. Luftforsvaret er godt i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon og utdanning av personell på Luke Air Force base.

«Selv om verden står i en veldig krevende situasjon med korona, så klarer amerikanerne å levere flyene som planlagt. Det er svært imponerende og for oss er det viktig å motta utstyret til rett tid slik at vi når våre operative mål, sier sjefen for 132 luftving oberst Øivind Gunnerud.

I november 2019  ble de nye femtegenerasjons kampflyene meldt initielt operative (IOC) som var ett svært viktig steg for hele kampflysystemet. Kampflyene har allerede løst sitt første skarpe operative oppdrag på Island, Iceland Air Policing med svært positive tilbakemeldinger.

 Les mer om

 

 

presse_1048_trenyef35aktuelt_2551_oppdragutfort/aktuelt/oppdrag-utfort/media/PubImages/20200319_HAH_3245.jpgOppdrag utførtEtter tre intensive uker på vakt er Luftforsvaret ferdig med NATO oppdraget Iceland Air Policing (IAP)presse_1048_trenyef35http://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8175


F-35 miljøet forsetter nå de videre forberedelsene frem mot planlagt overtagelse av QRA-oppdraget etter dagens F-16 (QRA) i 2022, samt forberedelser frem mot full operativ evne med alle kampflyene i løpet av 2025.

 

 

presse_1048_trenyef35presse_1048_trenyef35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22300Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret/media/PubImages/20200526MG_4588.jpg


For flere spørsmål:

Kontaktperson på Ørland flystasjon:
Sigurd Tonning-Olsen - mobil 488 65 018
stonningolsen@mil.no

Kontaktperson i Luftforsvaret:
Kommunikasjonssjef oberstløytnant Stine B. Gaasland - mobil 957 41 532
sgaasland@fms.mil.no

Kontaktperson i Forsvarsdepartementet:
Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble - mobil 909 73 891.
lars.Gjemble@fd.dep.no 

Publisert 26. mai 2020 22:21.. Sist oppdatert 27. mai 2020 09:41.