presse_968_trenyef35ankommernorpresse_968_trenyef35ankommernorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20241Torsdag 12. september ankommer tre nye norske F-35 Ørland flystasjon. Illustrasjonsfoto: Forsvaret/media/PubImages/Faar_DSC0429.jpg

Tre nye F-35 ankommer Norge

Torsdag kveld 12. september kommer de tre neste kampflyene til Norge. Norge vil da ha mottatt 22 kampfly og vil i løpet av året ha en første operativ evne med F-35.

​Flyene tar av fra flyfabrikken ved Fort Worth i Texas på formiddagen norsk tid, og lander i Norge på kvelden. Forsvaret legger opp til mulighet for fotografering og intervjuer rett i etterkant av landing på norsk jord.

Tidligere har flyvninger mellom USA og Norge blitt utsatt med én dag, og det kan skje igjen. Både vær, uforutsette forhold og tilgjengelig støtte kan spille inn og påvirke ankomstdatoen.

De tre flyene, AM20, AM21 og AM22, skal på lik linje med tidligere flys fra Forth Worth i Texas, og av amerikanske innleide flygere i regi av «Defence Contract Management Agency (DCMA)».

Luftforsvaret har så langt mottatt tolv fly til Norge og syv i USA, og er godt i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon og på Luke Air Force Base. I løpet av 2019 skal vårt nye femtegenerasjons kampfly meldes initielt operativt. I 2022 skal F-35 overta beredskapsoppdraget fra F-16 (QRA) som da fases ut, og i løpet av 2025 skal vi være fullt operative med alle kampflyene.

Informasjon til pressen

Påmelding meldes innen mandag 9. september klokken 14.00.

  • Kontaktperson i Luftforsvaret:
    Kommunikasjonssjef oberstløytnant Stine B. Gaasland på sgaasland@fms.mil.no eller 957 415 32
  • Kontaktperson i Forsvarsdepartementet:
    Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble på
    lars.gjemble@fd.dep.no eller mobil 909 73 891

F-35 er helt avgjørende for forsvaret av Norge

F-35 er den største og viktigste anskaffelsen til Forsvaret og en premissgiver for utviklingen av vår forsvarsevne. Norge rår over store land og havområder, og kampfly er et av våre viktigste verktøy for å kunne gripe inn raskt og effektivt hvor som helst, for å sikre og håndheve norsk suverenitet – men også bidra til NATOs kollektive forsvarsevne. F-35 sikrer at andre luft-, sjø-, og landstyrker kan gjøre sin jobb sikrere og mer effektivt hvor som helst. F-35 gjør hele Forsvaret bedre.

Publisert 6. september 2019 11:48.. Sist oppdatert 6. september 2019 11:49.