presse_1065_trentemedamerikanernpresse_1065_trentemedamerikanernhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22852To norske F-16 med et amerikansk B-52 og et amerikansk KC-135 tankfly. Foto: Forsvaret/media/PubImages/0P9A0649.JPG

Trente med amerikanerne i alle domener

Norske land-, sjø- og luftstyrker gjennomførte onsdag en ny, omfattende samtrening med amerikanske B-52 bombefly.

Amerikanske B-52 bombefly fortsetter samtreningen med sine europeiske allierte. Onsdag trente flyene sammen med norske sjø-, land- og luftstyrker. Samtreningen fant sted i og langs norskekysten.

I onsdagens trening deltok den norske fregatten KNM «Thor Heyerdahl», Artilleribataljonen med landstyrker, F-16, F-35 og to amerikanske B-52 bombefly.

Treningen tester Norges evne til å samarbeide i flere domener med egne og andre styrker. Siden amerikanske B-52 ankom Europa lørdag 22. august, har treningen utviklet seg fra å være rene luftoperative treninger, til å involvere styrker på bakken og på sjøen.

– Samtrening på tvers av land, forsvarsgrener og systemer er svært viktig for effektive militære operasjoner, sier oberst Øivind Gunnerud, sjef 132 luftving.

Blant annet trente amerikanerne med en norsk Joint Terminal Attack Controller (JTAC), som er oppdragets øyne på bakken. En JTAC finner og lokaliserer mål, kommuniserer disse direkte til flyene og leder flyenes ild. Denne samhandlingen er svært viktig for en sikker og presis bruk av våpen mot et mål på bakken.


Onsdagens trening er et av flere lignende treningstokt som de amerikanske bombeflyene utfører med sine allierte kollegaer i Europa. Sist uke gjennomførte de amerikanske flyene et omfattende treningsopplegg sammen med styrker fra samtlige av NATOs 30 medlemsland.

Flyene ankom Europa 22. august og er midlertidig stasjonert på den britiske flybasen i Fairford i England.

For pressen

Ved spørsmål kan pressen kontakte:
Pressetelefon Forsvarets operative hovedkvarter
Mobil: 404 38 083 (ikke SMS)

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret
Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland

Mobil: 957 41 532
E-post: sgaasland@fms.mil.no

Publisert 2. september 2020 17:28.. Sist oppdatert 2. september 2020 17:39.