presse_1031_undersoekerhendelsempresse_1031_undersoekerhendelsemhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21735Et norsk C130 Hercules transportfly. NB: Bildet er kun et illustrasjonsfoto, og hverken avbildet fly eller sted har noen sammenheng med den aktuelle hendelsen./media/PubImages/tkR8538.jpg

Luftforsvaret undersøker hendelse med C-130J Hercules

11. mars 2020 inntraff en alvorlig hendelse som involverte to norske C-130J Hercules transportfly under gjennomføringen av øvelse Cold Response 2020. Både personell og fly er uskadd.

De to transportflyene tilhører 335 skvadron, underlagt 134 luftving. Flyene opererte ut fra Luftforsvarets base Bodø under øvelsen. Oppdraget innebar samtrening med kampfly i et øvingsområde vest av Lofoten. Det ble øvet på formasjonsflyging under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk (Night Vision Goggles – NVG). Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsiktet nær øya Mosken, hvorpå det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget.

Med bakgrunn i hendelsens alvorlighetsgrad og læringspotensial, har sjef Luftforsvaret besluttet å oppnevne en forsvarsintern undersøkelsesgruppe. Hendelsen undersøkes nå i henhold til Forsvarets regelverk. I tillegg til den interne undersøkelsen har sjef Luftforsvaret  anmodet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) om å gjennomføre en selvstendig undersøkelse av hendelsen.

– Militære flyoperasjoner har en iboende grad av risiko. Luftforsvaret jobber målrettet og systematisk hver eneste dag med å identifisere risiko og treffe tiltak, med det formål å løse oppdrag på en trygg og effektiv måte. Jeg tar derfor hendelsen som har inntruffet på det største alvor. Det er viktig å avklare hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og ikke minst hvordan vi skal unngå at noe lignende inntreffer på nytt. Samtidig er vårt fokus nå å ivareta involvert personell og resten av avdelingen, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret. 

Kontaktperson for pressen


Major Stian Roen

Talsperson Luftforsvaret
Telefon: 915 24 068
E-post: stian.roen@u.mil.no

Publisert 17. mars 2020 12:20..