presse_1003_utenlandskemarinefarpresse_1003_utenlandskemarinefarhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21466Utenlandske marinefartøy besøker Stavanger i fobindelse med øvelse Cold Response. Illustrasjonsfoto./media/PubImages/170608_NORN_SNMCMG1_005.jpg

Utenlandske marinefartøy besøker Stavanger

I mars starter årets største øvelse for Forsvaret, Cold Response 2020. I den anledning vil det ligge fem utenlandske marinefartøy i Stavanger fra 26. februar til 1. mars.

Øvelse Cold Response er en øvelse med sjø-, land- og luftstyrker i Forsvaret, i tillegg inviterte allierte nasjoner. Sjøstyrkene benytter uken i forkant til å seile nordover til øvelsesområdene, og derfor har noen et havneopphold i Stavanger.

Cold Response foregår i utgangspunktet i Nord-Norge, men noen av de deltakende enhetene har havneopphold i Stavanger før øvelsen starter. Fartøyene vil ligge til kai i sentrum. Cold Response blir gjennomført hvert andre år og er en viktig øvelse for Forsvaret. Hovedhensikten med øvelsen er å øve høyintensitets krise- og krigsoperasjoner under krevende vinterforhold.

Sjef operasjoner, flaggkommandør Kyrre Haugen, forteller at samøvelse med våre allierte er viktig for å kunne være best mulig forberedt for operasjoner innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar.

– Det nordnorske klimaet gir gode muligheter for å øve sammen under arktiske forhold. Norge er ledende på vinteroperasjoner, og øvelsen gir gode muligheter til å trene taktisk samvirke og logistisk understøttelse. Alliert deltakelse på øvelser i Norge er en regelmessig aktivitet og styrker alliansens kunnskap om operasjoner i vårt nærområde.

Fakta

  • Fartøyene som ligger til kai i Stavanger, er fra Storbritannia og Nederland. De vil ligge der fra 26. til 28. februar
  • Øvelse Cold Response gjennomføres annethvert år.
  • Øvelsen finner sted i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke.
  • Øvelsen varer fra 8 til 18. mars.  
  • Styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge.
  • Mellom 15 000 og 16 000 soldater vil delta på øvelsen, men tallet kan øke.

Les mer om øvelsen og hvorfor Norge er vertsland for årets største vinterøvelse her.

Publisert 25. februar 2020 13:10.. Sist oppdatert 25. februar 2020 13:17.