presse_764_vedlikeholdsavtalefrpresse_764_vedlikeholdsavtalefrhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=835KNM Fridtjof Nansen utenfor Tromsø, under øvelse Joint Viking 2017. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/NANSEN screen jv17.jpg

Forsvaret inngår vedlikeholdsavtale for fregatt med OneCo Technologies AS

Forsvaret har tildelt en rammekontrakt på skipsteknisk vedlikehold for Nansen-klasse fregatter til det norske selskapet OneCo Technologies AS. Rammeavtalen er kunngjort med en verdi på inntil 700 millioner kroner over syv år. Forsvarets kostnader til vedlikehold av fregatter reduseres betydelig med den nye avtalen.
OneCo Technologies AS overtar dermed kontrakten fra den nåværende leverandøren Bergen Group Services AS, når denne går ut 30. juni 2017. Avtalen som er inngått er en strategisk beredskapsavtale, hvilket betyr at Forsvaret stiller strenge krav til leverandøren (se fakta om strategiske beredskapsavtaler).

Totalt syv leverandører kvalifiserte seg til å delta i konkurransen om kontrakten. OneCo Technologies AS leverte det beste tilbudet og ble valgt som leverandør.
 

Fakta:

OneCo Technologies AS:
OneCo Technologies AS er et norsk selskap på Laksevåg utenfor Bergen, som leverer produkter og tjenester innenfor blant annet industri og offshore. Selskapet er en del av OneCo AS som har hovedkontor i Kristiansand.

Nansen-klasse fregatt:
Nansenklasse-fregattene er designet og bygget av det spanske verftet Navantia og ble levert til Forsvaret i perioden 2006 - 2011. Forsvaret har i dag fem fregatter: KNM Fridtjof Nansen, KNM Roald Amundsen, KNM Otto Sverdrup, KNM Helge Ingstad, og KNM Thor Heyerdahl.

Forsvarets strategiske beredskapsavtaler:
Norsk næringsliv er en del av de samlede ressursene samfunnet kan benytte for å sikre en best mulig nasjonal beredskap mot krise, katastrofe og krig. Forsvaret inngår strategiske beredskapsavtaler med utvalgte norske sivile selskaper som leverer tjenester Forsvaret er avhengige av. 

Disse avtalene gir Forsvaret fleksibel tilgang på kapasiteter som gir økt operativ evne og reduserte kostnader. Beredskapsavtalene inngås med vilkår som gjør at den sivile leverandøren forplikter seg til å levere tjenester til Forsvaret i alle konfliktspektre, også i krig.

Det strategiske samarbeidet gir mulighet for at selskapet og Forsvaret kan drive integrert planlegging, koordinering og øve sammen i fredstid slik at ressursene finner hverandre når det er behov for det.

Selskapene må til en hver tid forholde seg til Forsvarets operasjonelle krav og betingelser. Det stilles en rekke krav fra Forsvaret til det selskapet det inngås strategisk beredskapsavtale med, herunder norsk majoritetseierskap, økonomiske forhold og stabilitet, langsiktig forpliktelse etc. Sivilt personell som skal jobbe tett med Forsvaret med planlegging og koordinering, må kunne sikkerhetsklareres og ha relevant bakgrunn og erfaring.
 

Priv. til red.

Kontaktinformasjon for Forsvaret:
Avdelingsdirektør strategi og kommunikasjon, Hallstein Bjercke. Forsvarets logistikkorganisasjon.
Mobil: 930 38 742


Publisert 22. juni 2017 19:45..