presse_847_forsvarssjefenombehopresse_847_forsvarssjefenombehohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14826/media/PubImages/20150224th_ 13352.jpg

Forsvarssjefen om behovet for luftvern på Evenes

– Gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i våpenteknologi, trenger vi luftvern for å beskytte Luftforsvarets baser og fly. For våre maritime patruljefly vil det kunne gi en større fleksibilitet i en krisesituasjon å ha luftvern der de har base, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Sikkerhetspolitikk og teknologi i endring

I det sikkerhetspolitiske klimaet som oppsto etter den kalde krigen var luftvern en av kapasitetene som ble nedprioritert. Den gjeldende satsningen på luftvern er på samme måte en respons på en ny sikkerhetspolitisk situasjon kombinert med en teknologisk utvikling som stiller nye krav til beskyttelse.

– Kampfly og maritime patruljefly er sårbare når de står på bakken. Med Evenes får vi en base beskyttet med luftvern, som øker muligheten for at flyene er tilgjengelig for operasjoner også i krise og høyintensitetsoperasjoner, sier forsvarssjefen.

Stortinget vedtok luftvern i Langtidsplanen for forsvarssektoren

Stortinget vedtok i gjeldende langtidsplan å videreutvikle det eksisterende luftvernsystemet NASAMS II og i tillegg anskaffe et langtrekkende luftvernsystem. Dette er en styrket luftvernløsning som både skal beskytte Luftforsvarets baser og mottaksområder for alliert støtte og annen viktig infrastruktur. Det langtrekkende systemet skal etter planen være på plass i 2025. Kampflybasen på Ørland er allerede beskyttet av luftvernsystemet NASAMS II. Basene på Ørland og Evenes skal ha luftverndekning når F-35 er fullt ut operativ i 2025.

Kampflyene skal kunne håndheve norsk suverenitet og sikre luftkontroll for at andre militære styrker skal kunne operere fritt. Maritime patruljefly skal drive maritim overvåkning og bidra til anti-ubåtoperasjoner og nasjonal og alliert maritim situasjonsforståelse i nord.

– Moderne, langtrekkende presisjonsvåpen utgjør en reell trussel også for Norge. Kritisk norsk infrastruktur, både sivil og militær, er innenfor rekkevidden til missilsystemer med høy presisjon. Varslingstidene er korte. Kampfly og maritime patruljefly er strategiske kapasiteter som vil spille svært viktige roller i fred, krise og væpnet konflikt, også før allierte forsterkninger ankommer Norge, avslutter forsvarssjefen.

Publisert 11. mai 2018 15:24.. Sist oppdatert 23. mai 2018 09:51.