presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18459/media/PubImages/image002.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18460/media/PubImages/image003.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18187Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181113JØ_0976.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18307/media/PubImages/Helge_Ingstad_kranlekter.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18177Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181113JØ_1012.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18185Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/20181109Jo_0588.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18184Foto: Forsvaret/media/PubImages/HING_Bilde_3.JPG
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18168KNM Helge Instad fotografert tirsdag 13. november. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret/media/PubImages/HING_Bilde_1.jpg
presse_891_fregattisammenstøtmepresse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18186Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix/media/PubImages/68871737-c3b8-4d93-ad17-0f3a21b42999.jpg

Infoside: KNM «Helge Ingstad»

Her finner du oppdatert informasjon om KNM «Helge Ingstad» etter sammenstøtet med oljetankeren «Sola TS» i november 2018.

Presse:

For generelle spørsmål rundt hendelsen og konsekvenser, kontakt Sjøforsvaret:

Torill Herland på mobil 47 47 57 49 eller e-post herland@marinen.no
Thomas Gjesdal på mobil 926 52 749 eller e-post gjesdal@marinen.no

For spørsmål spesifikt rundt operasjonen for heving og transport, kontakt Forsvarsmateriell:
Pressetelefon 47 45 15 15 (ikke tekstmelding)

I helger skal alle spørsmål rettes til forsvarssjefens pressevakt: 916 69 955 (ikke sms) eller på e-post til: milinfo@fd.dep.no.

Siste nytt:


Lørdag 19. januar

Arbeidsforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har hatt god progresjon. Dykkeroperasjoner for å forberede til løfteoperasjon pågår kontinuerlig så lenge været tillater det. Kranlekteren «Rambiz» vil gå fra Hanøytangen, og ut til havaristedet i morgentimene. «Rambiz» vil bistå med å stramme opp løftekjettinger for endelig innfesting til skroget samt å trekke de to siste løftekjettingene under fartøyet.

For daglig logg siden havariet, gå til bunnen av artikkelen.

Her kan du lese mer om hvordan selve hevingen av fregatten foregår

Grafikk: Slik foregår hevingen


Dette har skjedd:

  • Torsdag 8. november 2018 klokken 04.01 kolliderte KNM «Helge Ingstad» med oljetankeren «Sola TS».
  • Samtlige 137 personer som var om bord i fartøyet ble evakuert. Åtte personer ble lettere skadet.
  • Fregatten ligger nå på grunn i Hjeltefjord, nord for Sotra. Forsvaret leder bergingsopperasjonen i tett samarbeid med Kystverket.
  • Statens havarikommisjon offentliggjorde 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken. Deres endelige rapporten vil være klar innen ett år. Sjøforsvaret vil også gjennomføre en intern undersøkelse av hendelsen.

 

 

presse_891_fregattisammenstøtmeSPØRSMÅL OG SVAR<p><strong style="font-size:1rem;">Hva skjer videre nå?<br></strong> <ul> <li> Forsvaret holder nå på med heving og påfølgende preservering av fregatten. Fartøyet ventes hevet siste halvdel av januar 2019, men er avhengig av vind- og værforhold og sikkerheten til dykkere og andre involverte.</li> <li>Statens havarikommisjon offentliggjorde torsdag 29. november en foreløpig rapport om ulykken. Deres endelige rapport vil være klar innen et år.</li> <li>Sjøforsvaret vil i tillegg gjennomføre en intern undersøkelse av det som har skjedd. </ul></p> <p><b>Hvem har ansvar for hva?<br></b> <p>Forsvaret leder bergingsoperasjonen i tett samarbeid med Kystverket.</p> <p>Eksperter fra Forsvarsmateriell bistår Forsvaret med kompetanse på stabilitet, skrog og maskineri i samarbeid med eksterne aktører. Statens havarikommisjon har ansvaret for å undersøke ulykken og de bakenforliggende årsakene.</p> <p>Politiet vurderer om det har foregått noe straffbart. Politiet er også ansvarlig for å håndheve forbudssonen rundt fartøyet, som er 500 meter på land og 1000 meter på sjøen</p> <p>Det norske selskapet BOA Management er engasjert for bergingen. Arbeidet støttes av ekstern kompetanse fra DNV GL. Arbeidet koordineres med sivile myndigheter. </p> <p>Fordi Forsvaret er part i saken, er det kun politiet og Statens havarikommisjon som uttale seg om selve hendelsesforløpet. <br></p><p></p><p><strong> <p><strong style="font-size:1rem;">Hvordan foregår bergingen?<br></strong> </b> Bergingsprosessen er en omfattende operasjon som gjennomføres i fire hovedtrinn: <ul> <li>Sikring</li> <li>Forberedelse til heving</li> <li>Heving</li> <li>Preservering</ul></b> <p>Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risiko for forurensning. </p> <p><b>Hvor lang tid vil det ta å heve fregatten?<br></strong></b> Dette arbeidet er svært tidkrevende. Fremdriften er avhengig av mange faktorer blant annet sikkerheten til involvert personell, værforhold, stabilitet til havaristen og hensyn til miljøet. Fartøyet ventes hevet siste halvdel av januar 2019.<br></p><p></p><p> <p><b>Hva skjer med fregatten når den er hevet?<br></strong></b> Etter at fregatten er hevet, ligger den på lekteren for å bli transportert til Haakonsvern. Arbeidet med sikring av materiell er tidskritisk når utstyret kommer i kontakt med luft og starter når fregatten er på lekteren. Desarmering skjer hovedsakelig når fartøyet er trygt fremme på marinebasen i Haakonsvern<br></p><p></p><p><strong> <p><b>Hvordan påvirker ulykken Forsvarets operative leveranser?<br></strong></b> At det nå kun er fire av fem fregatter som kan seiles i lang tid, vil påvirke Forsvarets operative leveranser, men forsvarssjefen mener at alle forpliktelser er ivaretatt i hvert fall ut 2019. </p> <p>– Vi løser mye av utfordringen ved å ha dobbel besetning på den ene fregatten som kan bytte på å seile den. Men fartøyet kan selvsagt ikke være til stede to steder på én gang, så noen begrensninger vil det bli. Vi må nå løse våre forpliktelser så godt som mulig, og samtidig gjøre alt vi kan for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier forsvarssjefen.</p> <p>Hvordan situasjonen skal løses på lengre sikt, avhenger av i hvilken stand KNM «Helge Ingstad» er etter at den blir berget, og er noe som må avgjøres på et senere tidspunkt.<br></p><p></p><p><strong> <p><b>Hvordan har Forsvaret ivaretatt dem som var om bord? <br></strong></b> Personellet om bord fikk tilbud om samtaler både enkeltvis og gruppevis. Brobesetningen har i ettertid blitt gradvis eksponert for å bo og være på fregatt, deretter for alarmer og så for seiling. Ingen av de involverte har blitt satt i rollen som selvstendige navigatører på bro siden hendelsen. </p> <p><b>Skal fregatten repareres, og hvor mye vil det eventuelt koste å reparere den? <br> </b>Dette er for tidlig å si noe om. Først må vi gjennomføre bergingsoperasjonen og få KNM «Helge Ingstad» til Haakonsvern. Der vil fartøyet gjennomgå grundige undersøkelser og utredninger. </p> <p><b>Hva mener Forsvaret om Havarikommisjonens foreløpige funn? <br> </b>29. november møtte forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef Sjøforsvaret pressen etter at Statens havarikommisjon hadde presentert sin foreløpige rapport om kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS». <p>Dette er hva forsvarssjefen sa: </p> <p>Forsvaret er tilfreds med at vi har fått denne foreløpige rapporten. Også vi er opptatt av å finne ut hva som skjedde, og hva vi må forbedre oss på for å unngå slike ulykker i fremtiden. Oppmerksomheten fra pressen de siste tre ukene har selvfølgelig vært stor, og vi håper at noe av det som har kommet frem fra Havarikommisjonen i dag også svarer på noen av spørsmålene som pressen har. </p> <p>Som det ble presisert under Havarikommisjonens pressekonferanse, er dette en foreløpig og ikke en fullstendig fremstilling av hendelsesforløpet. Forsvaret tar det som har blitt presentert på alvor. Vi har full tillit til at kommisjonen i sitt videre arbeid vil få et fullstendig bilde av de forholdene som er relevante for ulykken. </p> <p>Forsvaret vil selvsagt fortstette å gjøre alt for at Havarikommisjonen får den hele og fulle informasjonen de trenger for å få klarhet i hendelsesforløpet og grunnlaget for de anbefalingene de vil fremme. </p> <p>Det er viktig for Forsvaret å understreke at Havarikommisjonens arbeid langt fra er avsluttet, og vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om hva som har skjedd. </p> <p>Vårt hovedfokus er fortsatt hevingen av KNM «Helge Ingstad» og ivareta det personellet som var om bord og som opplevde ulykken. </p> <p>Som Havarikommisjonen nevnte, så har vi fått et varsel om sikkerhetskritiske forhold knyttet til vann-inntrengingen gjennom vanntette skott om bord på KNM «Helge Ingstad». Et forhold som også kan gjelde de andre fregattene. Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordringen, slik at fartøyene kan seile. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og produsenten Navantia for å finne frem til permanente løsninger, slik at dette ikke skal være en sikkerhetsmessig utfordring for fremtiden. </p> presse_891_fregattisammenstøtme
Aktuelle saker:

 

 

presse_891_fregattisammenstøtmeaktuelt_2218_utsetterhevingentilo/aktuelt/utsetter-hevingen-til-over-nyttaar/media/PubImages/image002.jpgUtsetter hevingen til over nyttårHensyn til helse, miljø og sikkerhet, komplekse operasjoner og beregninger samt perioder med dårlig vær fører til at KNM «Helge Ingstad» tidligst kan heves i januar. presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6861
presse_891_fregattisammenstøtmeforsvaret_385_undervannsbilderavkn/undervannsbilder-av-knm-helge-ingstad/media/PubImages/KNM%20Helge%20Ingstad%20MDK.jpgUndervannsbilder av KNM Helge IngstadSjøforsvarets Minedykkerkommando filmet skadene under vannlinjen på KNM Helge Ingstad da de fjernet sjømålsmissilene forrige uke. presse_891_fregattisammenstøtmehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6830


 Hendelseslogg – uke for uke

 

 

presse_891_fregattisammenstøtmeUke 3: 14.–20. januar 2019<b>Mandag 14. januar:</b> <p>Det er midlertidig stans i arbeidet på KNM «Helge Ingstad» på grunn av kraftig vind og sjø ved havaristedet. Fartøyets bevegelser monitorers kontinuerlig. Fartøyet beveger seg i bølgene, men ligger stille i sin posisjon på havbunnen. Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» vil gjenopptas når værforholdene tillater dykking rundt fartøyet.</p> <b>Tirsdag 15. januar:</b> <p>Været på havaristedet roet seg tidligere enn forventet ut i fra værmeldingene, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» startet opp igjen i natt. Dykkeroperasjoner vil pågå så lenge været tillater det.</p> <b>Onsdag 16. januar:</b> <p>Dykkeroperasjoner har pågått på KNM «Helge Ingstad» gjennom det siste døgnet. Det arbeides med å stramme opp løftekjettingene for å feste disse til skroget, samt å forberede fartøyet for passiv vanndrenering under løfteoperasjonen.</p> <b>Torsdag 17. januar:</b> <p>Været på havaristedet skifter fort fra stille til kraftig vind. Dykkeroperasjoner måtte midlertidig stanses i går ettermiddag på grunn av vind og bølger, men vil gjenopptas straks forholdene tillater det.</p> <b>Fredag 18. januar:</b> <p>Det har det siste døgnet vært for sterk vind og for mye sjø til å gjennomføre dykkeroperasjoner på KNM «Helge Ingstad». KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig, og bevegelser overvåkes kontinuerlig. Værprognosene for dagen ser gode ut, og arbeidet starter opp igjen.</p> <b>Lørdag 19. januar:</b> <p>Arbeidsforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har hatt god progresjon. Dykkeroperasjoner for å forberede til løfteoperasjon pågår kontinuerlig så lenge været tillater det. Kranlekteren «Rambiz» vil gå fra Hanøytangen, og ut til havaristedet i morgentimene. «Rambiz» vil bistå med å stramme opp løftekjettinger for endelig innfesting til skroget samt å trekke de to siste løftekjettingene under fartøyet.presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUKE 2: 7.–13. januar 2019<p><b>Mandag 7. januar:</b></p> <p>Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet, og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under havaristen har pågått gjennom helgen. Vi har nå fått ytterligere to kjettinger under skroget. Kranlekteren «Rambiz» returnerte i morgentimene tilbake til Hanøytangen på grunn av kommende kraftig vind i området ved havaristen.</p> <p><b>Tirsdag 8. januar</b></p> <p>Sterk vind på havaristedet medfører midlertidig stans i arbeidet på KNM «Helge Ingstad». Kranlekterne og dykkerfartøyene ligger nå på Hanøytangen og gjennomgår og trener på operasjoner som skal gjennomføres i følge med løftet. Det foregår fortsatt detaljplanlegging av løfteoperasjonen.</p> <b>Onsdag 9. januar</b> <p>Sterk vind på havaristedet har medført midlertidig stans i arbeidet ved KNM «Helge Ingstad». Værvarselet for området ser bedre ut de nærmeste dagene. Kranfartøyet «Rambiz» vil i løpet av dagen transittere til havaristedet dersom forholdene tillater det for å fortsette forberedelser til løft. Dykkerfartøyet Flekkerøy bistår «Rambiz» og dykkeoperasjoner forventes å gjenopptas i løpet av dagen. Det foregår fortsatt detaljplanlegging av løfteoperasjonen.</p> <b>Torsdag 10. januar</b> <p>Kranlekteren «Rambiz» er tilbake på havaristedet og arbeidet med å klargjøre for løfteoperasjonen fortsetter. Det foregår dykkeoperasjoner for å klargjøre fartøyet til passiv vanndrenering samt at det skal trekkes to løftekjettinger under skroget. Arbeidet fortsetter så lenge værforholdene på havaristedet tillater dykking og operasjon med kranlekteren.</p> <b>Fredag 11. januar</b> <p>Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» har gått etter planen det siste døgnet. Kranlekteren «Rambiz» måtte forlate havaristedet torsdag kveld på grunn av sterk og økende vind. Dykkefartøy og kranlektere ligger nå på Hanøytangen og forbereder de neste operasjonene. Det planlegges med å seile «Rambiz» og dykkerfartøy ut til havaristen i løpet av fredag kveld for å gjenoppta arbeidet. Fra søndag morgen er det meldt sterk vind fra nordvest, og det vil trolig medføre stans i operasjonen på havaristen til værforholdene tillater videre arbeid.</p> <b>Lørdag 12. januar</b> <p>Arbeidet på KNM «Helge Ingstad» startet opp igjen fredag ettermiddag, da været hadde lagt seg. Dykkeroperasjoner ved havaristen for å forberede til løft vil fortsette utover helgen. Vinden skal imidlertid øke utover på søndag og kan gi midlertidig stans i operasjonen.</p> <b>Søndag 13.januar</b> <p>Dykkeoperasjoner med å forberede KNM «Helge Ingstad» til løft har foregått gjennom hele helgen. Vinden skal imidlertid øke opptil «liten storm» fra nord-vest utover søndag og mandag. Været gir oss den samme utfordringen vi hadde i Nyttårshelgen i forhold til havaristen. Dette vil gi midlertidig stans i dykkeoperasjonen.<p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUKE 1: 1.–6. januar 2019<p><b>Onsdag 2. januar</b></p> <p>Været ved havaristen de to siste døgn har gjort at det ikke arbeides på havaristen. Det har vært full storm i området med mye bølger. KNM «Helge Ingstad» har beveget seg noe i sjøen, men alle sikringer er intakte. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelser for heving gjenopptas når forholdene tillater.</p> </br> <p><b>Torsdag 3. januar</b></p> <p>Arbeidet på havaristen startet opp onsdagen med en nøye inspeksjon av fartøyets sikringer samt kontaktpunkter mot bunnen. Inspeksjonen avdekket at uværet har ført til slitasje på en av de aktre sikringswirene, og at denne har røket. Videre viser ett av landfestene tegn til at fjellet sprekker opp.</p> <p>Bølger på havaristedet har gjort at arbeidet med å erstatte sikringene først kunne starte opp natt til torsdag, men er nå i gang. Det fortsettes med dykkeoperasjoner utover torsdagen med innfestning av løftekjettingene til skroget.</p> </br> <p><b>Fredag 4. januar</b></p> <p>Værforholdene på havaristedet har bedret seg det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Sikringer har blitt reetablert, festet på land som viste antydning til svakhet er reetablert på nytt punkt. Dykkeoperasjoner for å forberede løfteoperasjon har pågått gjennom natten. Dykkeoperasjonene vil fortsette gjennom dagen og utover i helgen. Kranlekteren «Rambiz» vil komme ut til havaristedet i løpet av lørdagen og fortsette arbeidet med å klargjøre løftekjettinger på KNM «Helge Ingstad».</p> <p><b>Lørdag 5. januar</b></p> <p>Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Dykkeoperasjoner for å feste løftekjettinger fast til skroget samt klargjøre til passiv vanndrenering av fartøyet under løfteoperasjonen har pågått. Kranlekteren Rambiz fortøyer lørdag morgen ved havaristen og skal begynne å trekke de siste løftekjettingene under KNM «Helge Ingstad».</p> <p><b>Søndag 6. januar</b></p> <p>Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet og KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig. Kranlekteren «Rambiz» ligger fortøyd på utsiden av fartøyet og arbeider sammen med dykkere for å trekke de siste løftekjettingene under skroget. Utstyret som benyttes er kraftig og tungt, samtidig er det trangt under havaristen. Det er et utfordrende arbeid og sikkerheten til de involverte i arbeidet har høyeste prioritet, hvor lang tid arbeidet med å trekke løftekjettingene på plass er derfor vanskelig å anslå.</p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 51: 17.–23. desember<p><b>Mandag 17. desember</b></p> <p>Klokken 09.00: KNM «Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet og været tillater igjen arbeid på fartøyet. Dykkeoperasjoner med innfesting av løftekjettingene til skroget startet opp igjen søndag kveld. Kranlekteren Rambiz ligger på Hanøytangen og laster om bord utstyr samt forbereder fartøy og mannskap til neste operasjon ved fartøyet.</p> </br> <p><b>Tirsdag 18. desember</b></p> <p>KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å borre hull for innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget.</p> </br> <p><b>Onsdag 19. desember</b></p> <p>KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å borre hull for innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget.</p> </br> <p><b>Torsdag 20. desember</b></p> <p>KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å montere innfestningspunkter som skal sikre løftekjettingenes plassering på skroget samt forberedelser for drenering av skroget under løftet.</p> </br> <p><b>Fredag 21. desember</b></p> <p>Klokken 09.00: KNM «Helge Ingstad» har ligget rolig, og dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet. Dykkerne arbeider med å trekke forhalere under skroget samt klargjøre for passiv drenering under løfte. Dykkerne avslutter arbeidet i løpet av dagen og starter opp igjen i romjulen. Havaristedet overvåkes av KV «Tor», og bevegelsene i havaristen monitoreres.</p> </br> <p>I perioden 21. desember 2018–2. januar 2019 opphører daglige oppdateringer.</p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 50: 10.–16. desember<p>Mandag 10. desember</p> <p>Klokken 09.15: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet, kun små bevegelser er registrert i fartøyet tross kraftig vind og sjø fra nord. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Arbeidet på fartøyet har vært midlertidig stanset som følge av været. Arbeidet vil bli gjenopptatt når været tillater det, mandag kveld eller tirsdag morgen. Kranlekteren Rambiz vil da seile ut til havaristedet og fortsette arbeidet med å strekke løftekjettingene under skroget.</p> <p>Tirsdag 11. desember</p> <p>Klokken 09.10: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet, kun små bevegelser er registrert i fartøyet tross kraftig vind og sjø fra nord. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Kranlekteren Rambiz ankommer havaristedet om kort tid for å gjenoppta arbeidet med å trekke løftekjettinger under fartøyet. Arbeidet med å trekke kjettingen i samarbeid med dykkerne starter så snart Rambiz er ferdig fortøyd ved havariområdet.</p> <p>Onsdag 12. desember</p> <p>Klokken 08.30: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Kranlekteren Rambiz har det siste døgnet arbeidet med å trekke løftekjettinger under skroget. Arbeidet er tidkrevende, men har god progresjon.</p> <p>Torsdag 13. desember </p> <p>Klokken 13.00: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med klargjøring av løftekjettinger fortsetter utover dagen.</p> <p>Fredag 14. desember </p> <p>Klokken 09.00: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i forbindelse med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Kranlekteren Rambiz vil i dag fortsette arbeidet med løftekjettingene. Rambiz vil på et tidspunkt seile til Hanøytangen for å hente mer utstyr som skal benyttes i forbindelse med innfestningen av kjettingene.</p> <p>Lørdag 15. desember</p> <p>KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Kranlekteren Rambiz vil i dag fortsette arbeidet med innfesting av løftekjettingene. Rambiz vil på et tidspunkt seile til Hanøytangen for å hente mer utstyr som skal benyttes i forbindelse med innfestningen av kjettingene. Minedykkere har siste to døgn hentet ut torpedoer fra skadet område på KNM Helge Ingstad.</p> <p>Søndag 16. desember </p> <p>Klokken 10.30: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner i følge med forberedelsene til heving har pågått gjennom de siste døgnene. Det er kraftig vind i operasjonsområdet så det er ingen arbeid på havaristen før været tillater det. Dykkerfartøy og kranlekteren Rambiz har seilt til Hanøytangen for å laste om bord utstyr til neste operasjon. </p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 49: 3.–9. desember<p>Mandag 3. desember</p> <p>kl. 09.00: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig og sikkerheten til de som arbeider på havaristen har høyeste prioritet. Værforholdene på havaristedet har vært gode det siste døgnet. Dykkeoperasjoner har pågått gjennom det siste døgnet og vil fortsette som en del av forberedelsene til heving så lenge forholdene tillater det. Værprognosene for mandag kveld kan påvirke progresjon i arbeidet på havaristen.</p> <p>Tirsdag 4. desember</p> <p>Værforholdene på havaristedet har vært gode frem til mandag klokken 16, da ble alt av dykkeoperasjoner og arbeid ved KNM Helge Ingstad stanset. Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet, det registreres mindre bevegelser i fartøyet under de rådende værforholdene. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Arbeidet med å strekke forhalere under havaristen er godt i gang. I tillegg har man fjernet alle missiler fra dekk da de kunne komme i konflikt med løftekjettingene under heving av fartøyet. Værmeldingene for tirsdagen viser at vinden skal avta og vindretningen endres utover tirsdag kveld. Videre detaljplanlegging av hevingsoperasjonen vil fortsette i dag. Arbeid på fartøyet er satt på hold inntil værforholdene tillater å gjenoppta arbeidet.</p> <p>Onsdag 5. desember</p> <p>Værforholdene på havaristedet påfører fartøyet mindre bevegelser. Bevegelsene overvåkes kontinuerlig. Sikringer har blitt inspisert på land og under vann med ROV. Vedlikehold av sikringer og eventuell forsterkning av sikringer vurderes fortløpende. Alle sjømålsmissilene (NSM) som var om bord KNM Helge Ingstad er nå fjernet av Sjøforsvarets minedykkere.</p> <p>Torsdag 6. desember </p> <p>Klokken 09.35: Værforholdene har vært gode det siste døgnet, og forberedelsene til heving går som planlagt. KNM Helge Ingstad har ligget rolig de siste 24 timene. Dykkeoperasjon for å trekke forhalere fortsetter utover torsdagen. På Hanøytangen forbereder man kranlekteren Rambiz og dykkere for å strekke løftekjettinger. Deretter vil Rambiz bevege seg ut til havaristedet for å starte med operasjonen.</p> <p>Fredag 7. desember </p> <p>Klokken 08.40: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Dykkeoperasjoner for å strekke forhalere til løftekjettingene har pågått gjennom torsdagen. Natt til fredag har kranlekteren Rambiz fortøyd på utsiden av havaristen og starter fredag morgen arbeidet med å trekke løftekjettingene under skroget. Kranlekteren Gulliver beregner avgang fra Hanøytangen cirka klokken 12 i dag, fredag, på vei til oppdrag i Tyskland og forventes å passere gjennom området senere på dagen.</p> <p>Lørdag 8. desember</p> <p>Klokken 08.50: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under KNM Helge Ingstad har pågått siden fredag morgen og gjennom natt til lørdag. Arbeidet blir utført med kranlekteren Rambiz og dykkere. Utstyret som benyttes er kraftig og tungt, det er et tidkrevende arbeid. Det er meldt sterk vind fra nord på søndag, det kan medføre at arbeidet må midlertidig stanses i løpet av helgen.</p> <p>Søndag 9. desember</p> <p>Klokken 09.10: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Arbeidet med å trekke løftekjettinger under fartøyet fortsatte frem til lørdag kveld. Rambiz seilte da tilbake til Hanøytangen og vil bli liggende der til været tillater å gjenoppta arbeidet ute ved fartøyet. Arbeidet fortsetter med videre forberedelser og planlegging til løfteoperasjonen.</p> presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 48: 26. november–2. desember<p>Mandag 26. november</p> <p>Fartøyet har hatt mindre bevegelser det siste døgnet. Det ble innført stopp i dykkeoperasjoner klokken 17 søndag ettermiddag på grunn av endringen i krengevinkelen på fartøyet. De siste tolv timene har fartøysbevegelsene vært minimale og man sikter på å gjenoppta dykkeoperasjoner i morgentimene mandag. Tømming av drivstoff fra fartøyet pågikk gjennom søndagen, og har hittil lenset ut 150 kubikkmeter drivstoff.</p> <p>Kranlekteren Rambiz er på vei fra Hanøytangen for å bistå i ytterligere sikring av fartøyet og klargjøring til heving. Dette gjør vi for å sikre fartøyet ytterligere med tanke på vær, og den økte belastningen på fartøyet når løftekjettingene blir installert. Det skal legges kjettinger rundt fartøyet, og disse kjettingene vil bli festet til land på forsterkede fester. Videre plan for debunkring av fartøyet vil bli vurdert ut fra forberedelsene for heving, basert på vær og tidsplan.</p> <p>Tirsdag 27. november</p> <p>Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Det arbeides med sikring av fartøyet både med tanke på det kommende været og den økte belastningen løftekjettingene vil ha på fartøyet. Videre plan for debunkring av fartøyet vil bli vurdert i forhold til forberedelsene for heving, basert på vær og tidsplan. Tømming av drivstoff er foreløpig stanset, og vil bli vurdert gjenopptatt etter at sikringsarbeidet er ferdig.</p> <p>Arbeidet med å sikre fartøyet ytterligere foregår fra kranlekteren «Rambiz» og dykkerfartøyet MS «Risøy». På landsiden borres det flere festepunkter. Dykkere har strukket forhalere til sikringskjettingene. Wirene skal trekke kjettingene under fartøyet, før selve kjettingen blir trukket. Kjettingene trekkes med kranfartøyet Rambiz. Videre så jobbes det på feltet med å legge ut ankre for å sikre kranfartøyet under løfteoperasjonen.</p> <p>Arbeidet på feltet består av tungt materiell, og tilkomsten på landsiden er utfordrende. Dette gjør at alle tiltak som iverksettes er tidkrevende. Sikkerheten settes først, dette gjør at man i denne fasen har brukt god tid på å gjennomføre risikovurderinger for å sikre at alle involverte parter har en god forståelse av oppdraget som skal utføres. Det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensninger. Det forventede væromslaget kan skape forsinkelser i tidsplanen for heving, og kan lage bevegelser i fartøyet. Det er fortsatt en betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Fartøyet monitoreres kontinuerlig. Det er flere militære og sivile ressurser involvert i arbeidet rundt KNM Helge Ingstad. Støttefartøyet til Marinen, KNM Magnus Lagabøte, fungerer som kommandofartøy og koordinerer aktiviteten rundt havaristen.</p> <p>Minedykkere fra Minedykkerkommandoen settes inn ved behov. Kystvaktfartøyet KV Tor har personell fra Kystverket om bord. De ivaretar rollen som innsatsleder sjø i forbindelse med oljevern. Bergenhus heimevernsdistrikt (HV-09) forestår vakthold sammen med personell fra Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Marinens logistikkavdeling har ansvaret for belysning og logistikkstøtte. Personell fra Sjøforsvarets sikkerhetssenter er til stede med småbåter. Saniteten i Sjøforsvaret er tilgjengelig på kort varsel. Kystvaktfartøyet KV Bergen støtter i arbeidet med å debunkre fregatten for drivstoff.</p> <p>I tillegg til personell om bord KV Tor har Kystverket med OV Utvær, MS Slåtterøy, i tillegg til overvåkningsflyet LN-KYV. Det er også en innsatsleder på land, som støttes av Kystverket. Av andre bidrag på havaristedet er Flekkerøy, MS Risøy, MV Regine, KL Saltfjord, flere lenser, arbeidsdykkere, og kranlekteren Rambiz. I tillegg er arbeidslektere og kranlekteren Gulliver på Hanøytangen. Personell fra Forsvarsmateriell, BOA Management, og andre eksterne aktører er tilstede på flere av fartøyene. De forestår gjennomføringen av sikringsarbeidet og planlegging av hevingen. På grunn av væromslaget må sikringsarbeidet fra kranlekteren Rambiz sannsynligvis avsluttes i løpet av morgentimene. Endringen i været kan medføre økt risiko for personell, ytterligere materiellskader og belastning på ankerfestene til Rambiz som er lagt ut. Inspeksjoner og vedlikehold av eksisterende sikringer overvåkes kontinuerlig.</p> <p>Onsdag 28. november</p> <p>18.10: Det varslede væromslaget er på vei til havaristedet. Det pågår nå oppstramming av den siste av to kjettinger som kranlekteren Rambiz strakk i dag tidlig. Arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av kun kort tid. Det gjennomføres også en siste inspeksjon av eksiterende innfestninger ved hjelp av en ROV. Neste inspeksjon ved hjelp av en ROV er planlagt når forholdene tillater det.</p> <p>11.45: Sikringsarbeidet med Rambiz ble avsluttet cirka 06.30. Grunnet været som er meldt, og tiden det tar å flytte en kranlekter, har Rambiz dratt tilbake til Hanøytangen. Kranlekterne har begrensninger på hva slags vær de kan operere i. Uten kranlekterne får vi ikke sikret med like kraftig materiell. I skrivende stund er været bra, men det forventes at det skal forverres utover dagen. Sikringsarbeidet på land fortsetter og det arbeides videre med innfesting og stramming av kjettingene på landsiden. Ytterligere sikring vurderes hvis vær og personellsikkerheten tillater det. Rambiz og Gulliver skal tilbake til havaristedet når været tillater dette.</p> <p>10.30: Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet monitoreres kontinuerlig. Gjennom tirsdagen og natt til onsdag har kranlekteren «Rambiz» bidratt i sikringsarbeidet av fartøyet. Der er blitt strukket kjettinger rundt baugen og akterut på fartøyet inn mot land. Det arbeides videre med innfesting og stramming av kjettingene på landsiden. Det er tungt utstyr som benyttes i sikringsarbeidet, og arbeidet er tidkrevende.</p> <p>07.30: På grunn av væromslaget må sikringsarbeidet fra Rambiz avsluttes onsdag morgen, og kranlekteren vil returnere til Hanøytangen. Endringen i været medfører økt risiko for personell, ytterligere materiellskader og belastning på ankerfestene til Rambiz som er lagt ut. Inspeksjoner og vedlikehold av eksisterende sikringer overvåkes kontinuerlig. Sikringsarbeidet fortsetter på landsiden utover dagen.</p> <p>Torsdag 29. november</p> <p>Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Gjennom natt til onsdag ble to kraftige kjettinger satt som sikring av fartøyet, disse ble festet til land og strammet opp i løpet av onsdagen. Fra onsdag kveld har det ikke vært mulig å gjøre ytterligere tiltak på havaristen på grunn av uvær.</p> <p>Fredag 30. november</p> <p>Fartøyet har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Værforholdene på havaristedet tillater fortsatt ikke arbeid på havaristen. Det arbeides fortsatt med planlegging og klargjøring for løfteoperarsjonen. Dykkeoperasjoner som er nødvendig for forberedelse av løfteoperasjonen kan ikke starte før være blir bedre.</p> <p>Lørdag 1. desember</p> <p>Klokken 09.35: KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig. Værforholdene på havaristedet tillater fortsatt ikke arbeid. Det arbeides videre med planlegging og klargjøring for løfteoperasjonen. Dykkeoperasjoner som er nødvendig i forberedelsene for løfteoperasjonen kan ikke starte før været blir bedre. </p> <p>Klokken 10.40: Værforholdene på havaristedet har bedret seg tidligere enn forventet. Man vil nå utnyttet det rolige været til å fortsette dykkeoperasjoner knyttet til forberedelsene til heving. Dykkeoperasjoner vil bli utført utover helgen så lenge værforholdene tillater sikker dykking.</p> <p>Søndag 2. desember</p> <p>KNM Helge Ingstad har ligget rolig det siste døgnet. Mindre bevegelser ble registrert lørdag morgen som gjorde at dykkeoperasjoner midlertidig ble stanset til målingene hadde stabilisert seg. Bevegelser i fartøyet overvåkes kontinuerlig, sikkerheten til de som arbeider på fartøyet har høyeste prioritet. Værforholdene på havaristedet har vært stabilt gode det siste døgnet, men endring av vindretning fører til endringer i bølgeforholdene rundt fartøyet. Dykkeoperasjoner vil fortsette som en del av forberedelsene til heving så lenge forholdene tillater det.</p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 47: 19.–25. november<p>Mandag 19. november</p> <p>Det har vært en rolig natt. Det har blitt jobbet videre med sikringen av fartøyet, og fremover vil det jobbes med klargjøringen til heving.</p> <p>Det foreligger et krevende arbeid fremover mot hevingen av KNM «Helge Ingstad». Vi må ha fokus på dette arbeidet. I samråd mellom Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell, Kystverket og BOA vil det ikke bli gitt tilgang til media om bord på involverte fartøy eller lektere på nåværende tidspunkt.</p> <p>Vi ser på muligheten for å invitere media ut på havaristedet når materiellet er på plass og hevingen skal starte. Dette må vi komme tilbake til.</p> <p>Tirsdag 20. november</p> <p>Det har vært en rolig natt. Forsvaret har arbeidet med å sikre fartøyet med ytterligere forsterkning akterut. Fartøyets bevegelser har avtatt i samme tidsrom.</p> <p>BOA har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en plan for hevingen av KNM Helge Ingstad. Nå pågår detaljplanlegging og forberedelse for hevingen av fartøyet. Løftekranen Gulliver har ankommet Hanøytangen og Rambiz er på vei.</p> <p>Samtidig pågår rigging og utrustning av riggingslektere som allerede ligger på Hanøytangen.</p> <p>Dette er en kompleks maritim operasjon, og det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke tidsplanen, blant annet værforhold, fartøyets stabilitet og risikoen for forurensninger.</p> <p>For å sikre alle faser i operasjonen vil det gjennomføres risikoanalyser for alle identifiserte faremomenter. I tillegg til dette så vil det aktivt benyttes tredjepartskontroll av beregninger, fysisk arbeid, operasjonelle planer og hele planen for heving og transport.</p> <p>Onsdag 21. november</p> <p>Det har vært en rolig natt. Vi monitorerer kontinuerlig fartøyets bevegelser og vurderer fortløpende vedlikehold og ytterligere sikring. Løftekranen Rambiz ankommer Hanøytangen i dag.</p> <p>SubseaPartner med dykkerfartøyet MS Risøy ankommer havaristedet i dag og starter forberedelsene til tømming av drivstofftanker, såkalt nødlossing av KNM «Helge Ingstad».</p> <p>Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter og videre transport til Haakonsvern. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen - samt den pågående oljevernaksjonen.</p> <p>Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar. Forsvaret gjør nødvendige risikovurderinger, mens Kystverket styrker oljevernkapasiteten med tanke på å begrense eventuelle miljømessige konsekvenser i henhold til disse vurderingene. I tillegg å økes overvåkningen av området. KNM «Helge Ingstad» hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.</p> <p>Torsdag 22. november</p> </p>Det har vært nok en rolig natt. Vi monitorerer kontinuerlig fartøyets bevegelser og vurderer fortløpende vedlikehold og ytterligere sikring.</p> <p>Forberedelsene til nødlosseoperasjonen har gått som planlagt, og at det er sannsynlig at oppstart av pumping av drivstoff fra den første tanken kan starte allerede i ettermiddag. Nødlossing og pumping vil skje døgnkontinuerlig, og utføres av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende operasjoner. Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid.</p> <p>Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.</p> <p>Fredag 23. november</p> <p>Arbeidet med nødlossing er startet, men fysisk tømming av fartøyet er ikke påbegynt.</p> <p>Det jobbes fortsatt med forberedelser til selve tømmingen av skipet. Dykkere jobber med markering og skyting av inspeksjonshull i skroget for å identifisere hvor slanger skal monteres for gjennomføring av tømming. Vi har ikke startet med debunkringen.</p> <p>Det tar tid å identifisere riktige punkter på utsiden av skroget for å sikre rett posisjon for montering av slanger. Inspeksjonshullene markeres, bores og proppes etter inspeksjon.</p>< <p>Nødvendig materiell og utstyr begynner å ankomme operasjonsområdet og lekterne på Hanøytangen. Deler av kjettingleveranser er ventet fredag, og fabrikkering av løfteskrev ferdigstilles for leveranse til uken.</p> <p>På havaristedet pågår forberedelse til rigging. Det skal etableres festepunkter på land for kranlekterne, og egen gruppe foretar befaring for å finne egnede steder. Deler av prosjektteamet vil etablere seg på kranlekteren Gulliver.</p> <p>Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.</p> <p>Forsvaret inviterte onsdag 21. november eksterne aktører til Haakonsvern orlogsstasjon for å gi en orientering om heving og transport av KNM Helge Ingstad. Representanter fra Stureterminalen, Fiskeridirektoratet, Kystverket Vest, Havarikommisjonen, Øygarden kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Politi, Bergen og Øygarden brannvesen, Bergen og omland havnevesen, Losvesenet og Heimevernet var invitert. Hensikten med orienteringen var å gi informasjon og få avklaring og tilbakemelding med identifiserte interessenter.</p> <p>Vi understreket de overordnete prioriteringer om lavest mulig risiko for involvert personell, følgeskader på miljø og hensyn til materiell. Deltagende representanter var fornøyd med informasjonen og kom med verdifulle tilbakemeldinger til planleggingsgruppen.</p> <p>Lørdag 24. november</p> <p>Fartøyet har ligget rolig gjennom natten, og målinger av bevegelser blir analysert fortløpende. Tømming av drivstoff startet cirka klokken 14 i går og operasjonen har pågått gjennom natten. Så langt rapporteres det om at totalt cirka 50 kubikkmeter drivstoff er overført til MS Regine. Estimert rest i tankene er beregnet til 385m3. Operasjonen vil fortsette videre etter planen. Arbeidet er tidkrevende på grunn av komplisert tankarrangement.</p> <p>En datamaskin ble hentet ut fra bro på havaristen fredag formiddag, harddisk ble overlevert politiet. Operasjonen gikk som planlagt og var godt koordinert med nødvendige interessenter. Den første delen av kjettingleveransen som skal benyttes til heving av fartøyet blir hentet på Sotra av BOA Management. Videre pågår det forberedelser av lekter og kraner.</p> <p>Søndag 25. november</p> <p>Fartøyet har ligget rolig gjennom natten. Tømming av drivstoff har pågått gjennom det siste døgnet. Totalt er fartøyet tømt for ca. 125m3 drivstoff. I går ettermiddag ble cirka 95 kubikkmeter pumpet videre fra MS Regine til KV Bergen. Operasjonen vil fortsette videre etter planen.</p> <p>Det ble utført dykkearbeid på fartøyet for å klargjøre til senere operasjoner knyttet til hevingen. Det ble også montert ytterligere måleutstyr på fregatten for å kunne måle bevegelser.</p> <p>Det er planlagt med å starte strekking av wirer under fartøyet. Wirene skal dra kjettingen som skal løfte KNM Helge Ingstad.</p> <p>KL Saltfjord ankommer området i løpet av dagen for å etablere nye oppankringspunkter i sjøen utenfor KNM Helge Ingstad. Oppankringspunktene skal brukes i forbindelse med hevingen av fartøyet.</p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 46: 12.–18. november<p>Mandag 12. og tirsdag 13. november</p> <p>Det har vært en utvikling i løpet av natten mellom 12.–13. november, som påvirker bergingsoperasjonen. Mer informasjon kommer i et pressemøte tirsdag formiddag. Pressen inviteres til orientering på Haakonsvern kl. 11.00, oppmøte i porten senest klokken 10.45.</p> <p>Sjef Sjøforsvaret har også nedsatt en internt undersøkelse for hele hendelsen med fregatten.</p> <p>Forsvaret minner også om ferdselsrestriksjoner rundt havaristen. Dette gjelder på sjøen, i luften og på land. Det gjelder også droner.</p> <p>Onsdag 14. november</p> <p>Bergingsoperasjonen knyttet til KNM «Helge Ingstad» går nå inn i en ny fase med planlegging og gjennomføring av selve bergingen.</p> <p>Det norske selskapet BOA Management er engasjert for bergingen og har startet sine forberedelser. Arbeidet støttes av ekstern kompetanse fra DNV GL. Planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter. Lekteren blir deretter slept til Haakonsvern for at fartøyet kan gjennomgås for å ta ut utstyr og foreta vurdering av skadeomfang. Arbeidet koordineres med sivile myndigheter.</p> <p>Dette arbeidet vil nødvendigvis ta noen uker og havaristen er foreløpig vurdert til å kunne være på Haakonsvern i løpet av uke 49. Imidlertid er fremdriften avhengig av mange faktorer blant annet sikkerheten til involvert personell, værforhold, stabilitet til havaristen og hensyn til miljøet.</p> <p>BOA Management har god kompetanse gjennom å ha utført en rekke berginger og andre kompliserte operasjoner knyttet til forflytning av avanserte offshore installasjoner. BOA Management samarbeider i tillegg med velrenommerte underleverandører med spesialkompetanse innen fagområdet. BOA Management har sammen med Forsvarsmateriell, støttet av DNV GL, utarbeidet en løsning til bergingsplan for KNM «Helge Ingstad». Denne planen skal koordineres med sivile myndigheter blant annet Kystverket.</p> <p>I tillegg til nevnte bidragsytere støtter Forsvarsmateriell på intern og ekstern kompetanse innen miljøvern som DNV GL, Kystverket og representanter fra Øygarden kommune. Målet er å tilbakestille området rundt havaristen på en slik måte at det fysiske fotavtrykket blir minst mulig.</p> <p>Bunnforholdene medfører at KNM «Helge Ingstad» ikke ligger naturlig stabilt og det har hele tiden vært risiko for at fartøyet kunne gli ut på dypere vann. Fartøyet er stabilt sikret med vaier frem til natt til tirsdag 13. november, men med økende vanninntrenging. Den økte vannmengden i forskipet førte til økt belastning på sikringen mot land. Vi jobbet frem til midnatt med å forsterke sikringene ytterligere. Etter dette ble arbeidet stoppet på grunn av sikkerheten til personellet.</p> <p>Tirsdag 13. november kl. 06.07 ga fjellet som boltene var boret ned i. etter slik at vaierne løsnet. Vi har ikke indikasjoner på at vaierklemmer eller vaierne røk. Som følge av dette sank baugen ytterligere og fartøyet har nå lagt seg til ro i en posisjon på dypere vann.</p> <p>Det vises til bilder som er tatt før montering er ferdig. Etter oppspenningen lå alle vaierklemmer rett vei med seks klemmer på hver vaier. Både firmaet som leder arbeidet på stedet og egne kontrollører har verifisert dette. Da operasjonen fortsatt pågår ønsker vi å skjerme de selskapene som er involvert i bergingsoperasjonen.</p> <p>Det er fortsatt en risiko for at fartøyet kan skli ut på noe dypere vann. Vi viderefører arbeidet med å sikre fartøyet der det ligger nå. Arbeidet er fortsatt meget krevende og ivaretakelse av personellsikkerheten går foran.</p> <p>Fredag 16. november</p> <p>Fartøyet har i natt ligget rolig, uten større bevegelser. Posisjon og krengevinkel overvåkes kontinuerlig og oppleves for øyeblikket som stabil. Fartøyet ligger med baugen ned mot sandbunn. Det har ett kontaktpunkt på styrbord side og står med styrbord propell og ror ned i sand. Sikringen foran er reetablert. Arbeidet med sikringen midtskips måtte avsluttes i går ettermiddag, grunnet dårlig vær.</p> <p>Det er fortsatt betydelig risiko for at fartøyet kan gli ut på dypere vann. Det er store krefter i sving, og flere faktorer påvirker situasjonen. Personell kan derfor ikke arbeide i nærheten av de aktre festepunktene på land. Belastningen på disse wirene økte da fartøyet flyttet på seg natt til tirsdag. Publikum anmodes innstendig om ikke å bevege seg inn i forbudssonen.</p> <p>Søndag 18. november</p> <p>Orientering gitt 18. november 2018 kl. 17.00 på Haakonsvern av:</p> <p>Sjøforsvaret: Sjef operasjoner, flaggkommandør Yngve Skoglund Forsvarsmateriell: Sjef Maritime kapasiteter, flaggkommandør Thomas Wedervang Forsvarsmateriell: Prosjektleder, kommandørkaptein Arild Øydegard Kystverket: Beredskapsdirektør Johan Marius Ly.</p> <p>Les hele orienteringen her: https://forsvaret.no/orientering-til-pressen-haakonsvern</p>presse_891_fregattisammenstøtme
presse_891_fregattisammenstøtmeUke 45: 8.–11. november <p>Torsdag 8. november</p> <p>Alle besetningsmedlemmer på KNM «Helge Ingstad» er nå samlet på Haakonsvern, der de blir ivaretatt av helsepersonell og får bearbeidet hendelsen.</p> <p>Fartøyet er fortsatt ikke stabilt, men ligger fast på tre punkter under fartøyet. Sikringspersonell er på plass, men er ikke om bord. Pågående sikringsarbeid består av å etablere festepunkter på land og i skroget for trosser. Bergingsmateriell er bestilt og på vei til havaristen.</p> <p>Sjøforsvaret har tett dialog med Kystverket vedrørende det videre redningsarbeidet, herunder bergingsplan, utslippsplan og plan for miljøbegrensning. Sjøforsvaret har inspisert skadene med undervannskamera.</p> <p>Fredag 9. november</p> <p>Fregatten har i natt ligget stabilt. Arbeidet med å få festet fregatten til land har gjennom natten gått som planlagt. Sveisearbeidet med festepunkter på skroget anser vi som tilfredsstillende. Hullene som er boret og fundamentet som er satt på land må nå herdes før vaiere kan strekkes. Når dette arbeidet er gjort vil fregatten være sikret til at vi kan gå videre med bergingsarbeidet.</p> <p>Det er sveiset fem festepunkter på fartøyet. Det er også klargjort ti solide festepunkter på land med tilhørende forankringer. Tykke stålwirer trekkes nå fra land mot de fem festepunktene, samt til solide fester akterut på fartøyet. </p> <p>Det brukes undervannskamera i flere runder for å følge med på bunnforholdene rundt fartøyet. Forsvarsmateriell har jobbet sammen med klasseselskapet DNVGL i forhold til stabiliteten i fartøyet, samt styrken i festepunktene. Vårt fokus er til enhver tid på sikkerheten. Stålwirene vil strammes opp i henhold til prosedyrer.</p> <p>Neste planlagte fase av operasjonen er å få fartøyet trygt på lekter og frakte fartøyet til Haakonsvern orlogsstasjon. BOA Management AS er engasjert for å støtte under operasjonen med slepebåter og lekter. Utstyret for denne fasen er allerede under mobilisering/transitt til Stureterminalen. Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA Management er på Stureterminalen for befaring. Vi vurderer fortløpende eventuelle ytterligere tiltak.</p> <p>Operasjonen ledes på det nåværende tidspunktet av Sjøforsvaret, og støttes av Forsvarsmateriell i samarbeid med eksterne aktører. Samtidig er Kystverket ansvarlig for miljøtiltak. Politiet er ansvarlig for å håndheve forbudssonen rundt fartøyet, som er 500 meter på land og 1000 meter på sjøen. Politiet etterforsker hendelsen.</p> <p>Lørdag 10.november</p> <p>Fregatten ligger fortsatt stabilt og det er ikke observert bevegelse i fartøyet. Arbeidet med å få sikret fartøyet går som planlagt. Vårt fokus er å få sikret fartøyet, hindre videre vanninntrenging og unngå ytterligere materiellskader. Arbeidet gjøres stegvis for å ivareta sikkerheten til de som er direkte involvert i operasjonen.</p> <p>Det er nå festet seks kraftige stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. Disse er fordelt med tre stykker i baug, og tre vaiere fra fartøyets akterende som er festet under skroget. Det er benyttet miniubåt (ROV) til å tre vaiere gjennom festepunkter på fartøyet akterut. Det gjøres fortløpende vurderinger med tanke på ytterligere sikring.</p> <p>Personell vil etter hvert gå om bord i fartøyet for å vurdere om det kan startes med lensing og for å hindre videre vanninntrenging ved hjelp av lekk-matter. En tillatelse til å gå om bord vil gis etter en grundig risikovurdering. Denne vurderingen baseres blant annet på gjennomføringsmetode og målinger av bevegelse i fartøyet.</p> <p>Selve bergingsaksjonen er under planlegging og vil starte i løpet av helgen. Arbeidet støttes av eksperter fra Forsvarsmateriell med kompetanse på stabilitet, skrog og maskineri i samarbeid med eksterne aktører.</p> <p>Søndag 11. november</p> <p>Fartøyet ligger fortsatt stabilt og sikringsarbeidet går som planlagt. Det er nå festet totalt syv stålvaiere fra fartøyet til solide festepunkter på land. De siste stålvairene vil festes av dykkere i løpet av søndag formiddag.</p> <p>Planlegging av bergingsoperasjonen pågår for fullt av Forsvarsmateriell i samarbeid med BOA Management AS og Kystverket. Ankringsfartøyet Scandi Vega har undersøkt bunnforholdene. Ytterligere kartlegging av undervannstopografi omkring og under fartøyet er utført ved hjelp av den autonome undervannsfarkosten Hugin.</p> <p>Mannskap fra Forsvaret har hentet ut data fra fartøyet, og innholdet er overlevert til Statens havarikommisjon.</p> presse_891_fregattisammenstøtmePublisert 8. november 2018 06:03.. Sist oppdatert 19. januar 2019 09:12.