For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt FOH

+47 404 38 083
info@njhq.no

  FOH Dropbox

For media


 

 

KNM Maud kommer til Bergen for dåp og åpent skip<img alt="" src="/media/PubImages/20190329BS-4324.jpg" style="BORDER:0px solid;" />KNM Maud kommer til Bergen for dåp og åpent skipSjøforsvaret inviterer til dåp og åpent skip på Festningskaien i Bergen tirsdag 21.mai.http://forsvaret.no/presse/knm-maud-kommer-til-bergen-for-dåp-og-åpent-skip
Tilstandsrapport for KNM «Helge Ingstad»<img alt="" src="/media/PubImages/20190304BS_5668.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tilstandsrapport for KNM «Helge Ingstad»En reparasjon av KNM «Helge Ingstad» vil trolig bli dyrere enn å kjøpe en ny fregatt. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som sier det er åpenbart å erstatte istedenfor å reparere fregatten.http://forsvaret.no/aktuelt/tilstandsrapport-knm-helge-ingstad
Sjefsskifte ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter<img alt="" src="/media/PubImages/190315sesjon003.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjefsskifte ved Forsvarets personell- og vernepliktssenterBrigader Jan Erik Thoresen trer av fra stillingen som sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) og brigader Gunn Elisabeth Håbjørg tiltrer. http://forsvaret.no/presse/ny-sjef-ved-fpvs
Fagmilitært råd: Anbefaler styrking av Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/20190507tk_I7149.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fagmilitært råd: Anbefaler styrking av ForsvaretForsvarssjefen er nå godt i gang med arbeidet til et nytt fagmilitært råd. – Rådet vil anbefale en styrking Forsvaret, slik at vi evner å følge våre egne planer for å forsvare Norge og motta hjelp fra NATO. http://forsvaret.no/aktuelt/fmr-anbefaler-styrking
Tester ut NASAMS III for første gang<img alt="" src="/media/PubImages/190506HH-0558.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tester ut NASAMS III for første gangUnder øvelse Sølvpil i Nordmela skytefelt skal Luftforsvaret for første gang skarpskyte med NASAMS III.http://forsvaret.no/presse/skarpskyting-under-oevelse-soelvpil