For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt FOH

+47 404 38 083
info@njhq.no
FOH Dropbox

For media


 

 

Fra dypet til frontfigur – Hærens nye talsperson<img alt="" src="/media/PubImages/20190115pe_talsmann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fra dypet til frontfigur – Hærens nye talspersonEtter åtte år i Etterretningsbataljonen trer oberstløytnant Per Espen Strande ut av skyggene og begynner som ny talsperson i Hæren.http://forsvaret.no/presse/ny-talsperson-i-haeren
Invitasjon til pressetreff på Hanøytangen<img alt="" src="/media/PubImages/image003.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Invitasjon til pressetreff på HanøytangenSjøforsvaret, Forsvarsmateriell og BOA inviterer til pressetreff på Hanøytangen fredag 11. januar klokken 10.00. http://forsvaret.no/presse/invitasjon-til-pressetreff-på-hanøytangen
Kystvakten året 2018<img alt="" src="/media/PubImages/HK_009_03-12-13_03.12.13.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kystvakten året 2018Her er en statusoversikt for Kystvaktens virksomhet for fjoråret.http://forsvaret.no/presse/kystvaktens-aktivitet-for-aaret-2018
Ny adkomst til Porsangmoen og Halkavarre skytefelt<img alt="" src="/media/PubImages/20130408_PederTM_811%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny adkomst til Porsangmoen og Halkavarre skytefeltGarnisonen i Porsanger skal bygges opp over de neste årene – med personell, bygg og kjøretøy. Allerede i januar skal 150 soldater med tunge kjøretøy bli omorganisert til GP. I den forbindelse stenges leiren for sivil gjennomfart. http://forsvaret.no/presse/ny-adkomst-til-porsanfmoen-og-halkavarre-skytefelt
Undervannsbilder av KNM Helge Ingstad<img alt="" src="/media/PubImages/KNM%20Helge%20Ingstad%20MDK.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Undervannsbilder av KNM Helge IngstadSjøforsvarets Minedykkerkommando filmet skadene under vannlinjen på KNM Helge Ingstad da de fjernet sjømålsmissilene forrige uke. http://forsvaret.no/undervannsbilder-av-knm-helge-ingstad