For media

På disse sidene finner du kontaktpersoner,
pressemeldinger og annen relevant informasjon til media.

Forsvarssjefens talspersoner

+47 916 69 955 (ikke sms)
milinfo@fd.dep.no

Pressevakt Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

+47 404 38 083 (ikke sms)
info@njhq.no

  FOH Dropbox

For media


 

 

Korona-tester kystvaktbesetning<img alt="" src="/media/PubImages/20180913JØ_5026.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Korona-tester kystvaktbesetningTi personer i besetningen på KV «Andenes» skal testes for covid-19 etter å ha utviklet milde luftveissymptomer.http://forsvaret.no/presse/koronatester-kv-mannskap
Tilbake etter seks månadar i NATO-teneste<img alt="" src="/media/PubImages/20200120JØ_8775.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tilbake etter seks månadar i NATO-tenesteBergen: Onsdag 15. Juli kjem fregatten KNM Otto Sverdrup til Haakonsvern, etter enda oppdrag i NATO sin ståande maritime styrke (SNMG1). Saman med fleire allierte einingar har dei utgjort ein viktig del av NATO sin skarpe beredskap gjennom korona-pandemien. http://forsvaret.no/presse/tilbake-etter-seks-maanadar-i-nato-teneste
Intern undersøkelsesrapport på hendelse med C-130J ferdigstilt<img alt="" src="/media/PubImages/20200515ODA_5143.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Intern undersøkelsesrapport på hendelse med C-130J ferdigstilt1 mars 2020 inntraff en alvorlig hendelse som involverte to norske C-130J Hercules transportfly under øvelse Cold Response 2020. Den interne undersøkelsesrapporten er nå ferdigstilt og føringer for oppfølging er gitt. http://forsvaret.no/presse/intern-undersøkelsesrapport-på-hendelse-med-c-130j-ferdigstilt
Nå åpner flere av Forsvarets museer<img alt="" src="/media/PubImages/Hjemmefront_2121.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nå åpner flere av Forsvarets museer30. juni åpner Forsvaret besøkssenteret på Akershus festning og Luftforsvarsmuseet i Bodø. 1. juli åpner Norges Hjemmefrontmuseum og Oscarsborg festningsmuseum.http://forsvaret.no/presse/naa-aapner-flere-av-forsvarets-museer
Tilbake etter fem månadar i NATO-teneste<img alt="" src="/media/PubImages/B46A2157.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tilbake etter fem månadar i NATO-tenesteBergen: Måndag 22. juni kjem det tyske marinefartøyet FGS Donau og den norske minesveiparen KNM Otra til Haakonsvern, etter enda oppdrag i NATOs ståande mineryddarstyrke for Nord-Europa (SNMCMG 1). http://forsvaret.no/presse/tilbake-etter-fem-maanadar-i-nato-teneste